Image
Höganäs Borgestads anläggning.

Bjuvs kommun och Höganäs Borgestad avtalar om markköp

Bygg/Arkitektur Bjuvs kommun och Höganäs Borgestad AB har idag ingått avtal om att kommunen ska köpa företagets mark i centrala Bjuv. I avtalet ingår även att man stöttar företagets flytt till en ny plats i kommunen.


Ulf Wallén, vd för Acrinova.

Acrinova köper i Malmö och Höganäs

Transaktioner Acrinova har ingått avtal om ytterligare ett förvärv inom bolagets geografiska upptagningsområde. Förvärvet görs i form av en paketaffär som omfattar fastigheter i Malmö och Höganäs. Tillträde till fastigheterna sker den 31 december 2021. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 35 miljoner kronor.


... Och växer i Höganäs med 80 nyproducerade lägenheter

Bygg/Arkitektur SBB bygger 80 lägenheter i området Sjöcrona i Höganäs. Husen byggs i fabrik med massiv trästomme och med halva energianvändningen av kraven i BBR.


Oscar Engelbert.

Oscar köper och bygger nytt

Transaktioner Oscar Properties köper två fastigheter i Tornby, Linköping, och uppför en ny byggnad åt Byggmax i Höganäs.


SLP köper i Höganäs.

SLP ökar – köper i Höganäs

Transaktioner SLP förvärvar lagerfastighet i Höganäs och växer därmed ytterligare i Helsingborgsregionen.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter premiärköper i Höganäs

Transaktioner K-Fastigheter har förvärvat mark i centrala Höganäs. Där planerar bolaget att bygga omkring 50 hyreslägenheter.


Veidekke köper mark i Höganäs.

Veidekke köper mark för bostäder i Höganäs

Transaktioner Höganäs kommun har under de senaste åren arbetat med projektet Tornlyckan som kommer att bli ett nytt bostadsområde i sydöstra Höganäs med cirka 800 bostäder. Inom ramen för utvecklingen av Tornlyckan har Veidekke Bostad förvärvat ett markområde där det kommer att byggas cirka 50 bostadsrätter i två flerfamiljshus.


Ilija Batljan.

SBB köper av Höganäshem

Transaktioner SBB köper 122 lägenheter i Höganäs.


SBB köper i Höganäs

Transaktioner SBB fortsätter växa i Höganäs genom köp av två samhällsfastigheter och åtta bostadsfastigheter av Jefast.


SBB säljer byggrätter till Klarabo

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter för byggnation av hyresrätter till ett utvecklingsbolag samägt med Klarabo. Efter färdigställande förvärvar Klarabo fastigheterna för marknadsvärde.


Svenska Handelsfastigheter etablerar sig i Helsingborg

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter köper sin första fastighet i Helsingborg, och stärker samtidigt sin närvaro i Höganäs.


Höganäshem bygger nytt

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Höganäshem bygga två fastigheter med totalt 64 hyreslägenheter samt två komplementbyggnader på Sjöcronaområdet i centrala Höganäs. NCC:s order, som är en totalentreprenad, är värd 64 miljoner kronor.


Midroc hyr ut i Helsingborg

Uthyrning Midroc har tecknat hyresavtal med Sigma IT Consulting i fastigheten Scala i Helsingborg.


Riksbyggen köper hyresfastighet i Höganäs

Transaktioner Riksbyggen stärker sin närvaro i Höganäs genom köpet av bostadsfastigheten Stallgården (Höganäs 38:47).


Byggstart för Riksbyggen i Höganäs

Bostäder Den 21 mars är det dags att ta första spadtaget för Riksbyggens Bonum BRF Keramikern i Höganäs.


NCC bygger första husen i nya området Folkparken i centrala Höganäs

Bygg/Arkitektur NCC har på uppdrag av Höganäshem inlett byggandet av två flerfamiljsfastigheter, med totalt 51 hyreslägenheter, i nya området Folkparken i centrala Höganäs. Husen blir de första som byggs i området, som tidigare utgjordes av folkpark och fotbollsplan. I uppdraget ingår även parkeringsytor, förråd och miljöhus samt gemensamma mötesplatser för samvaro i området. Ordervärdet uppgår till drygt 80 miljoner kronor.


Riksbyggen startar försäljning i Höganäs

Bolag Bonum, Riksbyggens koncept för seniorbostäder, inleder nu försäljningen av ett nytt seniorboende med 29 bostadsrätter i Folkparken i Höganäs.


Riksbyggen köper av Peab i Höganäs

Transaktioner Riksbyggen köper tre fastigheter om totalt 47 hyreslägenheter och drygt 4 100 kvadratmeter BTA i Höganäs med byggrätt att uppföra ytterligare cirka 70 hyreslägenheter. Säljare är Peab och fastighetsvärdet uppgår till cirka 72 miljoner kronor.


Klövern köper av Sigillet i Mölndal

Transaktioner Klövern förvärvar fastigheten Mölndal Stockrosen (Höganäshuset) i Mölndal. Det underliggande fastighetsvärdet är cirka 52 miljoner kronor.


Jefast hyr ut i Höganäs

Uthyrning Jefast hyr ut till den danska lågprisbyggaktören Jem & Fix, som öppnar i före detta Coop i Höganäs.