Image
Stockholmshem bygger 91 nya hyreslägenheter i Hägersten.

Stockholmshem bygger 91 nya hyreslägenheter i Hägersten

Bygg/Arkitektur Stockholmshem bygger fyra Stockholmshus längs Västertorpsvägen i Hägersten. Totalt byggs 91 lägenheter med höga krav på miljö och hållbarhet. Husen beräknas stå klara för inflyttning från hösten 2023.


Siv Malmgren.

John Mattson blir majoritetsägare i HEFAB och EFIB

Transaktioner John Mattson har ingått avtal om att förvärva ytterligare aktier i HEFAB Fastighets AB (HEFAB) och EFIB Aktiebolag (EFIB). Därmed kontrollerar John Mattson totalt 95 procent i HEFAB och 99 procent i EFIB.


Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. Här ska SSM bygga 210 nya bostäder med beräknad inflyttning 2023-2024.

SSM:s försenade projekt tar viktigt kliv

Bygg/Arkitektur SSM, numera under Amastens ägo, har haft planer på att bygga över 200 bostäder precis intill Mälaren ända sedan man köpte ett projekt i Hägersten 2017. Så här ser läget ut för satsningen som blivit försenad med flera år.


Planen: Nytt torg och höghus i Axelsberg

Bostäder Planerna på att förtäta Axelsbergs centrum har funnits i 18 år – nu är man åter igång med ett planförslag som ska möjliggöra ett helt nytt torg och höghus med 137 nya bostäder.


Skanska bygger för Familjebostäder i Hägersten

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus i Hägerstensåsen i sydvästra Stockholm. Det blir totalt 99 hyreslägenheter, varav 33 hyrs ut som kollektivboende. Uppdraget är värt cirka 250 miljoner kronor.   


Nya studentbostäder till Hägersten

Bostäder Veidekke Bygg Bostäder har fått i uppdrag av Robutz Krediten 2 att bygga 107 studentbostäder med plats för 192 studenter i Hägersten. Projektet är en totalentreprenad med ett totalt ordervärde på 127 miljoner kronor.


Turako färdigställer ny förskola

Bygg/Arkitektur Turako har färdigställt förskolan Typografen i Hägersten, med plats för 120 barn. Det är bolagets sjunde nyproducerade skolfastighet och hyresgäst är Pysslingen.


Corem ökar i Stockholm och Malmö

Transaktioner Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvadratmeter lager och kontor. Fastigheterna är belägna i region Stockholm respektive region Syd, och affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 145 miljoner kronor.


Sisab bygger ny skola i Hägersten

Bygg/Arkitektur Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, och Stockholm stad bygger en ny skola. Hägerstenshamnens skola ska stå klar höstterminen 2017 med möjlighet att ta emot 480 elever.


Peab bygger skola i Hägersten

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga den nya Hägerstenshamnensskolan i Hägersten. Beställare är Skolfastigheter i Stockholm och kontraktssumman uppgår till 135 miljoner kronor.