Image
Översiktsbild från Stadsmuseets arkeologiska utredning i Burgårdsparken.

Vikingagravar – mitt i Göteborgs kommande evenemangsområde

Bygg/Arkitektur Två gravar har upptäckts av Stadsmuseets arkeologer vid en utredning i Burgårdsparken, i närheten av Valhallabadet – mitt i smeten av det som nu ska utvecklas till Göteborgs stora satsning på evenemangsområdet.


Higab har startat ett projekt för att hjälpa personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Under de senaste månaderna har flera praktikanter arbetstränat och stöttats av mentorer och handledare på bolaget.

Praktik ska kompetensförsörja fastighetsbranschen

Bolag Higab har startat ett projekt för att hjälpa personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Under de senaste månaderna har flera praktikanter arbetstränat och stöttats av mentorer och handledare på bolaget. Dan Dahlén är ansvarig för projektet på Higab och han berättar för Fastighetssverige om målet med verksamheten.


Västlänken i Haga.

Rödgröna styret vill spara in på Västlänkens Haga station

Bygg/Arkitektur I ett yrkande från S, C, MP och V, som tas upp till beslut i dagens exploateringsnämnd, ska exploateringsförvaltningen få i uppdrag att undersöka möjliga besparingar i projektet Haga station. Dessutom ber man förvaltningen att bedöma genomförbarhet och konsekvenser av dessa förändringar. Detta i samband med att Trafikverket upphandlar nya entreprenader för Västlänkens deletapp Haga.


Göteborgs Stadsmission säljer fastighet på Stigbergstorget.

EHF köper central fastighet av Göteborgs Stadsmission

Transaktioner Göteborgs Stadsmissions gula tegelbyggnad på Stigbergsliden 6 är en välkänd syn för många göteborgare. Fastigheten har funnits i stadsmissionens ägo sedan huset byggdes 1964. Huset har spelat en stor och central roll, men motsvarar idag inte de behov organisationen har för att på bästa sätt möta de växande sociala behoven i Göteborg. De nya ägarna, EHF tog över fastigheten 1 februari, men Stadsmissionen blir kvar som hyresgäst.


Skiss över tidigare föreslagen utveckling vid Lagerströmsplatsen i Gårda. Inom detaljplanen har Wallenstam, Balder och Tornet fått markreserveringar sedan tidigare.

Staden på väg att köpa nyckelfastighet i stor detaljplan

Transaktioner Betalar nästan 34 miljoner för viktig fastighet i Göteborgsplan med över 800 bostäder. Stora aktörer som Wallenstam och Balder är inblandade.


Från vänster: Johan Sävhage, direktör idrotts- och föreningsförvaltningen, Martin Blixt, stadsfastighetsförvaltningen, Kristina Lindfors, exploateringsförvaltningen, Henrik Kant, stadsbyggnadsförvaltningen, Anders Ramsby, stadsmiljöförvaltningen, Marianne Erlandsson, direktör kretslopp och vatten samt Magnús Sigfússon, direktör samhälle och omvärld stadsledningskontoret.

Är fyra nämnder starkare än fem? Henrik Kant om stadens omstöpning

Bygg/Arkitektur Vid årsskiftet får Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet då fem facknämnder upphör och ersätts med fyra nya nämnder. Henrik Kant är en av de anställda som får en ny roll i och med omorganisationen, han blir direktör för stadsbyggnadsförvaltningen. För Fastighetssverige berättar han ingående om den nya organisationens styrkor, vad som kommer bli bättre och hur detaljplaneprocesserna i Göteborg kan bli effektivare.


Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling föreslås ingå en avsiktsförklaring om förvärv av en nästan 200 000 kvadratmeter stor fastighet i Gullbergsvass.

Avtalsförklaring om stort förvärv inom staden

Transaktioner Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling ser över möjligheten att överlåta en nästan 200 000 kvadratmeter stor fastighet i Gullbergsvass från Älvstranden Utveckling till Göteborgs Stad. Fastighetssverige berättar mer om framtiden för den jättelika centrala ytan.


Tidigare gestaltning av mittuppgången för Västlänkens station Centralen som blir en del av Regioncity.

Jernhusen och Göteborgs stad tecknar avsiktsförklaring

Bygg/Arkitektur Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång och markanvisningsavtalet förlängs. Mittuppgången är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och Centralstationens nya entré från norr. Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter AS har tilldelats uppgiften att gestalta den nya byggnaden.


Volvos Torslandafabrik.

Staden nära att köpa mark av Volvo i Torslanda

Transaktioner Volvokoncernen måste flytta sitt kundcenter inför Northvolts planerade batterifabrik och har erbjudit staden att köpa marken för ett niosiffrigt belopp. Fastighetssverige berättar mer detaljer om den stundande affären.


Hemsö tecknar hyresavtal med Göteborgs stad.

Hemsö tecknar hyresavtal i Karlastaden

Uthyrning Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Göteborgs stad för lokaler i den nya samhällsfastigheten som håller på att byggas i stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Lokalerna kommer att användas för BmSS/LSS-boende.


Avenyn ska få sig ett ordentligt ansiktslyft när Göteborgs stad och fastighetsägarna längs gatan samarbetar för en större satsning framöver.

Fritsche om Avenyns ansiktslyft: "Förtjänar ett bättre utseende"

Bolag Wallenstams vice vd Marina Fritsche berättar för Fastighetssverige om bolagets förhoppningar och delaktighet när staden och fastighetsägarna längs Avenyn tar ett nytt grepp för att lyfta Göteborgs paradgata.


Avenyn ska få sig ett ordentligt ansiktslyft när Göteborgs stad och fastighetsägarna längs gatan samarbetar för en större satsning framöver.

Stort samarbete ska ge Avenyn ny glans

Bygg/Arkitektur Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.


Jernhusen ska bygga mittuppgången till Västlänkens station Centralen. Byggnadens gestaltning är en del av detaljplanen från 2016 och representerar inte nödvändigtvis den slutgiltiga utformningen.

Fyra arkitektkontor vidare till parallellt uppdrag för Mittuppgången i Göteborg

Bygg/Arkitektur De fyra arkitektkontoren som kvalificerat till det parallella uppdraget är Cobe A/S, Dorte Mandrup A/S, Erséus Arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter AS.


Nordhagsvägen i Torslanda, vårdcentral och tandläkare.

Planerad storförsäljning i Göteborg avbruten

Bolag Sedan 2019 har ett ärende pågått om att förbereda för försäljning av 19 kommunalt ägda fastigheter i Göteborg. På kommunfullmäktiges möte den 16 september beslutades att avbryta den planerade storförsäljningen.


Mölndals vattenverk.

Göteborgs kommun säljer fastighet till kranskommun

Transaktioner Staden ska sälja projektkritisk tomt på 1 230 kvadratmeter till Mölndals kommun. Fastighetssverige berättar mer om försäljningen.


Markanvisningen som föreslås består av två alternativa områden, område B1 som är markerat med rött, och område B2 som är markerat med blått. En precisering av markanvisningen kommer att ske i senare skede.

Noterad bjässe ruvar på lukrativ kommun-affär

Bolag Beredd att sälja fastighet för mångmiljonbelopp i utbyte mot förvärv av 30 000 kvadratmeter byggrätt i guldläge. Fastighetssverige berättar mer om det omfattande avtalet i Göteborg.


Hotell Liseberg Heden.

Higab köper Hotell Liseberg Heden och Elyseum

Transaktioner Redan i mars 2019 kunde Fastighetssverige berätta att Göteborgs stad ville köpa loss hotellet. Efter beslut i Higabs styrelse är det nu klart att Higab köper Hotell Liseberg Heden och att man även köper Elyseum.


Göteborgs kommunala fastighetsbolag Higab vill sälja tre fastigheter värda sammanlagt över en miljard kronor.

Här är miljardtrion som delar de politiska krafterna

Göteborg Tre fastigheter på 44 000 kvadratmeter värda över en miljard kronor – det är vad Higab vill sälja av för att klara ekonomin de kommande åren. Men förslaget är inte okontroversiellt och det råder stor politisk oenighet inom Stadshuskoncernen. Fastighetssverige berättar mer.


Brewhouse och Hotel Eggers är två av de fastigheter som Higab vill sälja.

Beslut om fastighetsförsäljningar skjuts upp

Göteborg Igår beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att bordlägga ärendena som innebär att bland annat 22 fastigheter inom Higabs bestånd säljs. Fastighetssverige berättar mer om beslutet.


Fastigheten där anrika Hotell Eggers huserar är en av 29 fastigheter som kommunen vill försöka sälja.

Klart: Här är Göteborgsfastigheterna som kommunen vill sälja

Bolag Efter flera vändor har nu Göteborgs Stadshus kommit fram till att 29 av stadens kommersiella fastigheter är lämpliga för försäljning de närmaste tre åren. Fastighetssverige berättar mer om planerna och fastigheterna – som har ett sammanlagt värde på över en miljard kronor.