Image
Sven-Olof Johansson.

Fastpartner hyr ut 4 800 kvadratmeter i Gävle

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett sexårigt hyreskontrakt med Järbo Garn om cirka 4 800 kvadratmeter i fastigheten Näringen 5:1 i Gävle, även kallat Näringshuset. Kontraktet börjar löpa den 1 januari 2020. Lokalerna kommer att anpassas för att möta Järbo Garns behov av lager- och kontorsytor.


Fastpartner hyr ut till ny typ av aktivitetsarena i Gävle

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett elvaårigt hyreskontrakt med Turbo Extreme Sport Zone omfattande cirka 6 000 kvadratmeter i fastigheten Hemsta 11:11/15:7 i Gävle.


Fastpartner köper i Söderhamn

Transaktioner Fastpartner köper fastigheten Verkstäderna 2 av CNF Invest AB. Fastigheten är belägen i centrala Söderhamn vid Söderhamnsån. Fastigheten är uthyrd till cirka 95 procent och har en uthyrningsbar yta om 15 200 kvadratmeter.


Prolympia får nya lokaler.

Fastpartner bygger nytt för Prolympia

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Prolympia omfattande totalt cirka 6 300 kvadratmeter i Gävle.


Fastpartner köper i Gävle

Transaktioner Fastpartner köper två fastigheter i Gävle av Wessback Fastighets AB.


Diös tecknar långt bio-avtal i Borlänge

Uthyrning Diös Fastigheter tecknar tioårigt avtal med Svenska Bio i Borlänge. Svenska Bio bygger därmed ut Biopalatset i Borlänge utökar med två salonger.


Fastpartner rekryterar från Diös

Karriär Fastpartner rekryterar Fredrik Thorgren som ny regionchef i Gävleborg.
Fastpartner har också tillsatt Christopher Johansson som ny marknadschef.


Diös tecknar tioårigt avtal med friskola

Uthyrning Diös har tecknat avtal med Pysslingen Förskolor och Skolor AB gällande Söderbaumska skolan i Falun som nu kommer att genomgå en omfattande renovering och yteffektivisering.


Diös marknadsområdeschefer utsedda

Bolag Efter förvärvet av Norrvidden har nu Diös omorganiserats. Den nya organisationen bygger på sex geografiska marknadsområden. Cheferna för dessa är nu utsedda.