Image
Med fasader i trä, tegel och puts kommer äldreboendet Gårdsjö strand att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området.

HMB bygger nytt vårdboende i centrala Flen

Bygg/Arkitektur AF Gruppens dotterbolag HMB Construction har fått uppdraget att bygga vårdboendet Gårdsjö strand i Flen, som ingår i kommunens största fastighetsprojekt på decennier.


NCC bygger ny skola i Flen

Bygg/Arkitektur NCC bygger en ny grundskola för årskurserna F-6 i Flen. Skolan byggs i direkt anslutning till befintligt Bildningscentrum och blir det första nya skolbygget i kommunen på många år. Ordern från Flens Kommunfastigheter är värd cirka 140 miljoner kronor.