Image
Fredrik Brodin.

Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Fagersta

Transaktioner Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Fagersta kommun om förvärv av fastigheterna Fagersta 3:94 & 3:95. Förvärvet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 20,1 miljoner kronor.


Archus utformar nytt huvudkontor om 10 000 kvadratmeter åt Seco Tools.

Archus utformar nytt huvudkontor åt Seco Tools

Bygg/Arkitektur Med drygt 50 år på nacken är Seco Tools huvudkontor i Fagersta i stort behov av renovering. I samband med detta sker en utveckling av såväl arbetsplatserna som sättet att arbeta. Nu har Seco anlitat Archus för att utforma ett nytt koncept för det nya lokalerna.


Maxfast fortsätter köpa i Fagersta

Bolag Maxfast köper aktierna i Fagersta Dagny 4 och får därigenom tillgång till bolagets två fastigheter i Fagersta centrum.


Maxfast köper vårdfastighet i Fagersta

Transaktioner Maxfast har tecknat avtal om köp av fastigheten Läkaren 9 i Fagersta.


Fagerstaplaner läggs på is

Bygg Planerna på ett nytt köpcentrum utanför Fagersta läggs på is.