Image

... Och inkluderas i EPRA index

Bolag EPRA (The European Public Real Estate Association) har publicerat att Stendörren kommer att ingå i EPRA index.


Andreas Wahlén, vd NP3 Fastigheter.

NP3 inkluderas i EPRA index

Bolag NP3:s stamaktie kommer att ingå i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series från och med den 21 mars 2022.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter till EPRA-index: "Jättemeriterande"

Bolag K-Fastigheter har gjort en snabb resa sedan noteringen i slutet av 2019 – den 21 juni kommer bolagets B-aktie att ingå i EPRA Index. För Fastighetssverige berättar vd:n Jacob Karlsson mer om vad inkluderingen betyder för bolaget och vilka möjligheter som kan öppnas upp.


Sagax vd David Mindus.

Sagax inkluderas i Epra index

Bolag David Mindus bolag tar plats i det ledande globala indexet för börsnoterade fastighetsinvesteringar.


Hemfosa inkluderas i EPRA-index

Bolag Nynoterade Hemfosa har informerats om att bolaget kommer att ingå i FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series från och med den 28 mars 2014.