Image
Eric Bergström.

Regio tecknar fyra nya hyresavtal i Jönköping

Uthyrning Regio har tecknat fyra hyresavtal i Jönköping city om totalt cirka 1 800 kvadratmeter, samtliga hyresgäster tillträdde sina nya lokaler den 1 juni. Uthyrningen har genomförts i samarbete med P&E Fastigheter, som är Regios lokala samarbetspartner i Jönköping.


Eric Bergström.

Regio hyr ut kontor till Frivården i Jönköping

Uthyrning Fastighets AB Regio har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Frivården avseende en kontorslokal om cirka 630 kvadratmeter i centrala Jönköping. Uthyrningen har genomförts i samarbete med P&E Fastigheter som är Regios lokala samarbetspartner i Jönköping.


Clas Ohlson öppnar den tredje butiken i Örebro.

Här öppnar jätten butik nummer 100

Uthyrning Fastighets AB Regio har tecknat hyresavtal med Clas Ohlson avseende en lokal om cirka 1 500 kvadratmeter i handelsområdet Boglundsängen i Örebro. Butiken som öppnar i september 2024 blir Clas Ohlsons hundrade butik i Sverige.


Eric Bergström.

Regio hyr ut kontor i Jönköping till Almi

Uthyrning Fastighets AB Regio tecknar avtal med Almi om nya lokaler inom Regios bestånd i Jönköping. Det femåriga hyresavtalet omfattar cirka 600 kvadratmeter kontors- och konferenslokaler på Lantmätargränd 5, med inflyttning i januari 2024.


Eric Bergström.

Regio utvecklar drygt 1 600 kvadratmeter åt Radonova i Uppsala

Uthyrning Regio har tecknat avtal med Radonova om nyproduktion och förhyrning av 1 634 kvadratmeter verksamhetslokaler i Fyrislund, Uppsala kommun. Inflyttning planeras till slutet av 2023.


Eric Bergström på Regio.

Regio tecknar femårigt avtal med Uppsala Stadsmission

Uthyrning Regio har en ambition att bidra till levande, trygga och inkluderande städer genom samverkan med kommuner och aktörer som skapar förutsättningar för socialt hållbara stadsmiljöer. Nu har ett femårigt avtal tecknats med Uppsala Stadsmission, som hyr lokal inom Regios bestånd i Boländerna. Regio blir huvudpartner till Uppsala Stadsmission under fem år och bidraget ska nyttjas till hyra och utveckling av verksamheten.


Gävle (bilden) och Norrköping är städer där Regio, med Eric Bergström som vd, gärna fortsätter växa. Obs. Bilden är ett montage.

Efter rekordaffären – här vill Regio fortsätta växa

Bolag Regio har slagit nytt transaktionsrekord för enskildaffär med portfölj förvärvet i Gävle. För Fastighetssverige berättar vd:n Eric Bergström om miljardaffären, Gävlemarknadens utveckling, var man vill växa framöver och om Regios viktigaste frågor under 2022.


Rutger Arnhult. Obs. Bilden är ett montage.

Castellum säljer Gävleportfölj för 2,3 miljarder till Regio

Transaktioner Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 miljoner kronor – vilket innebär att affären är Regios enskilt största någonsin. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka tio procent.


Regio köper industrifastighet i Norrköping

Transaktioner Fastighets AB Regio och ED förvärvar en industrifastighet om 42 500 kvadratmeter i Norrköping. Fastigheten är belägen i ett utmärkt läge för verksamhetslokaler, precis invid den nya avfarten från E4:an. Säljare är ett privat investmentbolag och tillträde sker den 15 november.


Eric Bergström.

Regio hyr ut 6 000 kvadratmeter i Mölndal

Uthyrning Regio och Grandab fortsätter utvecklingen av Södra Porten i Mölndal med nyuthyrning av cirka 4 000 kvadratmeter kontor samt omförhandling av hyresavtal motsvarande cirka 2 000 kvadratmeter.


Eric Bergström.

Regio köper verksamhetslokaler för 750 miljoner

Transaktioner Regio har gjort sitt första större förvärv inom Storstockholm. Portföljen om tolv fastigheter blir en del av Regios affärsområde med fokus på verksamhetslokaler. I samband med förvärvet etableras ett nytt samarbete med Suburban Properties som lokal förvaltningspartner.


Eric Bergström.

Regio hyr ut i Örebro

Uthyrning Regio har sett en stark utveckling inom affärsområdet externhandel under 2020. I samarbete med P&E Fastighetspartner tecknas nu avtal med Chilli om 1 300 kvadratmeter butikslokaler, vilket blir den sjätte etableringen på kort tid inom Boglundsängen.


Eric Bergström.

Regio hyr ut till Lekia/Babya i Örebro

Bolag Förhyrningen om drygt 1 100 kvadratmeter avser en butikslokal i handelsområdet Boglundsängen i Örebro.


Göteborg.

Regio hyr ut 13 000 kvadratmeter i Göteborg

Uthyrning Regio har i ett nära samarbete med Grandab tecknat hyresavtal avseende cirka 13 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Göteborgsområdet.


Eric Bergström.

Regio hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Regio och Mälarstaden Asset Management har tecknat hyresavtal om 3 250 kvadratmeter i centrala Eskilstuna. Förhyrningarna omfattar kommersiella lokaler för ett flertal verksamheter inom service, hälsa, utbildning och handel.


Eric Bergström.

Regio köper i Uppsala

Transaktioner Regio har förvärvat en portfölj med fyra fastigheter i stadsdelen Fyrislund i Uppsala.


Eric Bergström.

Regio köper fyra fastigheter i Västerås

Transaktioner Fastighets AB Regio har köpt fyra fastigheter i centrala Västerås med en uthyrningsbar yta om cirka 22 000 kvadratmeter av Länsförsäkringar.


Regio köper i Eskilstuna.

Regio köper central kontorsfastighet i Eskilstuna

Transaktioner Regio har köpt en centralt belägen kontorsfastighet med en total uthyrbar area om 2 800 kvadratmeter i Eskilstuna.


Eric Bergström

"Vi tittar på lite nya möjligheter i Jönköping"

Bolag | PLAY Regios vd Eric Bergström om vad som lockade bolaget till Jönköping, vad har staden för förutsättningar och tittar man på fler investeringsmöjligheter?


Kungsleden lämnar Eskilstuna

Transaktioner Kungsleden säljer hela sitt Eskilstunabestånd till Regio för 700 miljoner kronor, i linje med fastigheternas bokförda värde.