Image
Karin Mizgalski.

Wallenstam lanserar fyra klimatmål

Energi/miljö Som ett led i Wallenstams hållbarhetsarbete införs nu fyra klimatmål. Syftet med målen är att ytterligare minska klimatpåverkan från byggverksamheten samt från fastigheternas energianvändning och restavfall. Därtill ska samtliga tjänsteresor genomföras klimatneutralt.


Projektet Norra Vitsippan i Salem rymmer 108 lägenheter i sju hus som förses med solceller och solvärmepaneler.

Skanska och NREP satsar på netto noll

Energi/miljö I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadsområde som blir ett spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. En smart kombination av solfångare och bergvärme minskar energiåtgången med 80 procent, vilket kombinerat med solceller blir ett netto noll-energiprojekt. NREP köpte tidigare i år projektet.


Lotta Werner Flyborg.

SGBC lanserar ny certifiering: NollCO2

Energi/miljö Sverige ska enligt regeringen vara klimatneutralt år 2045 och samma sak gäller för EU 2050. Bygg- och fastighetssektorn står inför en tuff omställning för att reducera sin klimatpåverkan av utformning, produktion, användande och sluthantering av byggnader. Sweden Green Building Council har därför tillsammans med sina medlemmar utvecklat certifieringen NollCO2 för klimatneutrala byggnader. Den nya certifieringen lanseras i dag i samband med World Green Building Week. Målet är en total samverkan inom branschen för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor år 2045.


Bostadsminister Per Bolund.

Budgeten: Miljardtillskott för energieffektivisering av flerbostadshus

Energi/miljö Regeringen satsar sammanlagt fyra miljarder kronor under tre år på energieffektivisering i flerbostadshus.


Hyllie Terrass

Skanskas Hyllie Terrass klarar NollCO2-certifiering

Energi/miljö Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 30 procent av Sveriges totala klimatpåverkan vill Skanska agera kraftfullt i klimatomställningen.


Akademiska Hus når sitt halveringsmål fem år före utsatt tid för Chalmers i Göteborg.

Akademiska Hus har halverat sin energileverans till Chalmers

Energi/miljö Som en del i arbetet med att göra sin verksamhet helt klimatneutral har Akademiska Hus som mål att minska andelen levererad energi med 50 procent från år 2000 till 2025. Nu, fem år innan utsatt tid, har det målet nåtts för fastighetsbolagets byggnader på Chalmers campusområde i Göteborg.


Castellum prisas för sin satsning på solenergi. Solcellerna på Hisingen Logistikpark på gamla Säve flygplats täcker en yta motsvarande fem fotbollsplaner.

Castellum prisas för solsatsning

Energi/miljö Castellums satsning på att bygga 100 solcellsanläggningar inom fem år tilldelas utmärkelsen Årets prestation av branschorganisationen Svensk Solenergi.


Lotta Werner Flyborg

SGBC lanserar certifiering för byggnader i drift

Energi/miljö Tisdagen den 9 juni lanseras den nya certifieringen Miljöbyggnad Idrift, ett verktyg för att se över och förbättra byggnader i drift och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. Certifieringen är utvecklad av Sweden Green Building Council.


Allt fler fastighetsägare väljer att kameraövervaka.

Datainspektionen: "Stor efterfrågan på bevakningskameror"

Energi/miljö Allt fler fastighetsägare väljer att sätta upp kameraövervakning, det menar Gustav Linder på Datainspektionen. Sedan dataskyddsförordningen ändrades 1 augusti 2018 behöver man i princip inget tillstånd för att sätta upp övervakning, men det gör det svårare för myndigheten att se vilka effekter övervakningen har.


Visionsbild över stadsdelen Tamarinden i Örebro.

Kommunerna som visar vägen till klimatsmart stadsplanering

Energi/miljö Örebro, Umeå och Botkyrka har valts ut som föregångare när det gäller att jobba med stadsplanering som minskar påverkan på klimatet. Nu ska de dela sina erfarenheter med fyra andra kommuner i Sverige och inom ett nätverk i Europa.


Fastighetsnätverkets medlemmar på erfarenhetsträff.

Örebro län tar täten för gröna byggnader i Sverige

Energi/miljö Energimyndigheten siktar mot en halverad energianvändning till år 2030. Nu vill de kroka arm med Fastighetsnätverket i Örebro län, som blir först i Sverige med ett fördjupat samarbete.


Fredrik Arvidsson, Väla Centrum och Karin Jarl Månsson, Siemens Smart Infrastructure

Siemens och Skandia bygger Sveriges första virtuella kraftverk

Energi/miljö Siemens och Skandia Fastigheter har inlett ett samarbete för att bygga Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag på köpcentrumet Väla Centrum utanför Helsingborg.


Stena Fastigheter blir självförsörjande på förnyelsebar energi.

Stena Fastigheter går över till vindkraft - blir självförsörjande på förnyelsebar energi

Energi/miljö Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, går över till egenproducerad el genom ett samarbete med Stena Renewable. Samarbetet innebär att företagets cirka 500 fastigheter nu kommer att få energi från vindkraft, producerad i Sverige.


Nya skolan i Midsommarkransen kommer att bestå av brandstationens gamla vagnhall och en kommande byggnad som kopplas på. Det rivs, byggs om och nytt. Och med det, stora krav på hur avfall hanteras.

Stockholm inför gemensamma krav för bygg- och rivningsprojekt

Energi/miljö Nu ställer Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Det gör det enklare för de anlitade entreprenörerna att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt Stockholms stad.


Joachim Hallengren.

Bonava första bostadsutvecklare att förbinda sig till Science Based Targets Initiative

Energi/miljö Bonava har som första bostadsutvecklare i norra Europa ansökt om att fastställa klimatmål i enlighet med FN:s klimatpanels rekommendation om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Bonava förbinder sig att minska bolagets direkta koldioxidutsläpp med ett absolut mål om 50 procent, och att minska hela värdekedjans koldioxidutsläpp med ett intensitetsmål om 50 procent per producerad bostad till år 2030 jämfört med 2018.


Till vänster: Astrid Berglund, miljökonsult på WSP. Till höger: Interiören av Frösundavik, den första fastigheten i Sverige som blir wellness-certifierat enligt Fitwel.

Så fick Frösundavik sin historiska certifiering

Energi/miljö Frösundavik är det första huset i Sverige som blir wellness-certifierat enligt Fitwel. Miljökonsulten Astrid Berglund var med i bedömningen och berättar för Fastighetssverige hur byggnaden i Solna lyckades med den historiska bedriften – och varför fler fastigheter behöver systemet.


HSB bygger Sveriges största solcellspark.

HSB bygger Sveriges största solcellspark i Strängnäs

Energi/miljö 50 000 solpaneler ska monteras längs E20 utanför Strängnäs. Resultatet blir Sveriges största solcellspark. Bakom satsningen står HSB Södermanland i samverkan med solenergiföretaget Energiengagemang Sverige. HSB:s målsättning är att erbjuda alla sina bostadsrättsföreningar i Södermanland att köpa andelar i parken.


Andreas Finnstedt.

Schneider: Besparingar främsta skälet till investeringar i smarta kontor

Energi/miljö Schneider Electric har tagit tempen på hur svenska fastighetsägare ser på smarta kontor. Resultatet presenteras i en trendrapport som visar att många redan investerar i teknologi för smarta kontor och att kostnadsbesparingar än så länge är främsta anledningen till investeringarna.


Emilia Bjuggren

S: "Stockholm bör ta fram en strategi för klimatneutral byggsektor"

Energi/miljö Stockholms stad bör ta fram en strategi för en klimatneutral byggsektor. Det föreslår Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i Stockholm.


I dag är det årets Earth Overshoot Day. Schneider Electric har tagit fram ett whitepaper för hur företag kan agera för att flytta fram dagen.

Schneider: Så kan vi flytta datumet för Earth Overshoot Day

Energi/miljö I dag, den 29 juli, infaller årets Earth Overshoot Day – den dag på mänskligheten har förbrukat årets budget av jordens förnyelsebara resurser. Schneider Electric har tillsammans med Global Footprint Network tagit fram ett whitepaper som ska vägleda företag i hur de kan bidra till att flytta datumet för Earth Overshoot Day.