Image
Bostadsbolagets energi- och miljöchef Oskar Scheiene är mycket nöjd med resultatet.

Bostadsbolaget sparar miljoner på vattensparande

Energi/miljö Uppvärmning, rening och distribution av vatten kräver energi. Med en ansträngd energimarknad har det funnits risk för energibrist. Men två minuter kortare dusch per dag och lägenhet kan översättas i en besparing på över fem miljoner kronor på ett år. Oskar Scheiene, energi & miljöchef på Bostadsbolaget, är mycket nöjd med resultatet.


Norra Sverige behöver hållbar infrastruktur och bostäder, snabbt.

Nätverk i nybyggarandans Skellefteå ska förenkla återbruk

Energi/miljö I ett helt nytt projekt, som drog igång måndagen den 13 februari och vars projektfinansiering startade 1 januari och gäller i 18 månader, ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas med målet att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen. För Fastighetssverige berättar två av initiativtagarna, Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun, och Sebastian Röstberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, om mål och möjliga stötestenar.


Logicenters genomför just nu en storsatsning på solceller på sina anläggningar.

Logicenters ska bygga solceller på 800 000 kvadratmeter tak

Energi/miljö NREP Logicenters fortsätter att kraftsamla för en hållbar framtid. För att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor har bolaget beslutat att mer än fördubbla sitt innehav av solcellsanläggningar de kommande åren.


Energieffektiviseringsstrategin från Fossilfritt Sverige.

Renovera ner elpriserna del av energieffektivisering

Energi/miljö I en ny strategirapport som Fossilfritt Sverige tagit fram, tillsammans med 29 företag och organisationer, beräknas elpriserna i södra Sverige kunna minska med 40 procent. Men för att det ska ske behöver användningen av energi gå ner med tio procent. Bland de företag och organisationer som står bakom strategin återfinns Rikshem, Victoriahem och Heimstaden, och för Fastighetssverige berättar de vad de kommer göra rent konkret för att dra sitt strå till stacken utefter strategin.


Nu går aktörer i fastighetsbranschen samman i ett nytt initiativ för att underlätta för fastighetsbolag att säkra hållbara leverantörer.

Nytt initiativ från fastighetsägare ska säkra hållbara leverantörer

Energi/miljö Fastighetsbolag har länge brottats med att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete. Nu går aktörer i fastighetsbranschen samman i ett nytt initiativ för att underlätta för fastighetsbolag att säkra hållbara leverantörer.


SENS går vidare med en av Sveriges största solkrafts- och batteripark, signerar markarrende om 23 hektar med Filipstads kommun.

Sens går vidare med en av Sveriges största solkrafts- och batteriparker

Energi/miljö Sustainable Energy Solutions Sweden Holding meddelar idag att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 megawatt.


Massor en outnyttjad resurs – men Sverige sämst på återanvändning.

Byggmassor en outnyttjad resurs – men Sverige sämst på återanvändning

Energi/miljö Sand, grus, stenkross och schaktmaterial är resurser i byggbranschen – men i Sverige återanvänds bara en procent. Nu visar en ny rapport att återbruk av de massor som redan finns skulle ge stora vinster.


Sabina Jonestrand och Lotta Werner Flyborg.

SGBC lanserar ny version av Breeam-SE

Energi/miljö Sweden Green Building Council (SGBC) lanserar BREEAM-SE v6.0 New Construction, en ny generation av det internationella certifieringssystemet BREEAM, anpassat efter svenska krav och förhållanden.


Tosito har inlett ett samarbete med Jönköping Energi.

Tosito och Jönköping Energi i energi-samarbete

Energi/miljö Nu kan Tosito enkelt se energiförbrukningen på samtliga fastigheter med en ny tjänst från Jönköping Energi. Fastigheternas mätdata samlas in automatiskt och kommer bidra till att företaget både kommer spara tid och resurser.


Klimatexperten Göran Erselius har hjälpt flera fastighetsbolag med deras klimatmål.

Experten förklarar: Därför är det klurigt för fastighetsbolagen att följa klimatmålen

Energi/miljö På senaste tiden har det duggat tätt med besked om att olika fastighetsbolag av varierande storlek anslutit sig till klimatmålen från Science Based Targets initiativ (SBT). Men vad är det egentligen och hur svårt är det att klara av kriterierna för klimatmålen? Fastighetssverige fick tag i experten Göran Erselius som hjälper till att reda ut.


Daniel Bergström.

Bli en mer attraktiv fastighetsägare med miljöcertifieringar

Energi/miljö Miljöcertifieringar blir en allt viktigare del i fastighetsbranschen. Att miljöcertifiera sina fastigheter ger såväl underlag för förbättringsåtgärder som en trygghet i att fastigheterna förvaltas på ett bra sätt – och med det stiger värdet. Med specialiserad hjälp från Fastighetsägarna Services team får du som fastighetsägare hjälp och stöd i att miljöcertifiera och utveckla din fastighet.
– Det finns företag som har som krav att endast sitta i miljöcertifierade fastigheter, säger Daniel Bergström, energikonsult på Fastighetsägarna Service.


Jonathan Hall.

Nya tekniken revolutionerar hållbarhetsarbete

Energi/miljö I arbetet med att minska klimatavtryck på fastigheter revolutionerna nu den helt och hållet klimatneutrala lösningen DLE-tekniken marknaden när det gäller värmeåtervinning. Genom att använda koldioxidmaskiner minskas klimatavtryck och cirka 1,2 miljoner kilowattimmar sparas per år.
– Det här är hållbarhet på riktigt, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna Service, som just nu implementerar tekniken i en stor bostadsrättsförening på Södermalm.


Mats Norberg, VD för Swerock Norden.

Swerock vill se ökat klimatsamarbete i branschen

Energi/miljö År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Swerock, liksom alla bolag med verksamhet inom branschen, behöver tänka nytt.
– Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya samarbeten mellan aktörer i hela värdekedjan, säger Mats Norberg, VD för Swerock Norden.


Robin Rushdi Al-sálehi anser att fastighetsbranschen behöver en Fastighetstrappa för att kunna navigera rätt i hållbarhetsträsket.

Robin Rushdi Al-sálehi: "Branschen behöver en Fastighetstrappa i likhet med Avfallstrappan"

Energi/miljö Robin Rushdi Al-sálehi, grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa och affärsutvecklare på Codesign, menar att vi behöver en "Fastighetstrappa" för att enklare kunna navigera i "hållbarhetsträsket".


Scandic hotell i nya Kiruna

Skanskas hotellbygge i Kiruna hållbarare än förväntat

Energi/miljö Nu är det klart med hållbarhetsklassificeringen av Skanskas hotellbygge i Kiruna. Glädjande nog visar det sig att hotellet är mer hållbart än förväntat och når nivån LEED Gold istället för silver. Anledningarna är huvudsakligen en väldigt god dokumentation samt extra poäng för lokaliseringen.


Jon Malmsten och Matthias Kettelhoit.

Debatt: Logicenters – "Guldläge för satsning på solenergi"

Energi/miljö "Rekordhöga elpriser samtidigt som behovet av el är rekordstort. Vi har guldläge att ladda för framtiden genom att satsa offensivt på solenergi. Men regeringens stelbenta tolkning av reglerna sätter stopp. Så kan vi inte ha det i den gröna omställningen, där vi i näringslivet vill gå före men politiken bromsar." Det skriver Logicenters vd Matthias Kettelhoit och solenergiexpert Jon Malmsten i en debattartikel.


Borgafjället skola.

Miljonstöd till forskning som ska minska träavfall på byggen

Energi/miljö Link Arkitektur är en del av ett forskningssamarbete där målet är att reducera träavfall på byggarbetsplatser med 40 procent. Projektet har nu beviljats 6,5 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.


Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål.

Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål

Energi/miljö Magnolia Bostads ansluter sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) vilket innebär en bekräftelse på att bolagets klimatmål är vetenskapligt baserat och bidrar till att bromsa klimatförändringar i linje med Parisavtalet.


Kvartetten.

Wihlborgs kontorshus i Hyllie får branschens mest krävande hållbarhetscertifiering

Energi/miljö Kontorshuset Kvartetten (Pulpeten 5) har precertifierats med NollCO2, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid enligt de beräkningsmodeller som gäller idag. Nu satsar Wihlborgs på att få ytterligare fastigheter certifierade och att fler nya klimatneutrala produkter och lösningar därmed ska bli verklighet.


Marika Dimming.

SBB får topp-ESG-rating från Sustainalytics med låg riskprofil

Energi/miljö SBB har just avslutat den årliga Sustainalytics ESG-rating uppdateringen. SBB:s ESG-risk klassificeras som låg (10,7 på en skala från 0 till 50 där gränsen för försumbar går vid 10) och riskhanteringen anses vara stark. SBB ligger i topp bland sina jämlikar (baserat på börsvärde).