Image
Diös satsar på elbilar.

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar

Energi/miljö Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.


Riksbyggen inför solceller som standard

Energi/miljö Riksbyggen inför ny solcellsanläggningar som standard i både hyres- som bostadsrätter i kommande projekt.


Ny miljöcertifiering för klimatneutrala byggnader

Energi/miljö Sweden Green Building Council släpper nu pilotversionen av NollCO2, en världsunik miljöcertifiering för klimatneutrala byggnader.


Betongbranschen slår tillbaka: "Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande"

Energi/miljö Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong är upprörd över bostadsminister Peter Erikssons massiva stöd till trä som byggmaterial. "Upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd"


Regeringen vill se ökat träbyggande

Energi/miljö Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Därför har beslut fattats om en Inriktning för träbyggande där ett antal insatsområden pekas ut. Det handlar om förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning, utveckling och innovation samt exportfrämjande insatser.

Betongbranschen slår tillbaka: "Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande"

Energi/miljö Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong är upprörd över bostadsminister Peter Erikssons massiva stöd till trä som byggmaterial. "Upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd"


Trähusbyggandet förstärks när K2A klarar Svanens krav

Energi/miljö K2A Fastigheter blir Svanenmärkt – det är första gången som en tillverkare av prefabricerade lägenheter med stomme av trä klarar Svanens krav för hus.


Castellums Stockholmskontor Well-certifieras

Energi/miljö Castellum är först i Sverige att certifiera ett kontor enligt The International Well Building Standard nivå Guld.


Unik satsning – fastighetsägare ska få hjälp med solceller

Energi/miljö En unik utbildning startas för privata fastighetsägare som funderar på att sätta upp solpaneler på sina tak i Västra Götalands-regionen. "Det finns en osäkerhet i hur man går vidare", säger Susann Haggren på Fastighetsägarna GFR som berättar mer om satsningen och vad den förhoppningsvis ska leda till.

Regionen om satsningen: "Ska öka intresset"

Energi/miljö För Fastighetssverige berättar Amar Ðelilovic, projektledare på Hållbar Utveckling Väst mer om varför man väljer att satsa på en solcellsutbildning även för privata fastighetsägare.


Regionen om satsningen: "Ska öka intresset"

Energi/miljö För Fastighetssverige berättar Amar Ðelilovic, projektledare på Hållbar Utveckling Väst mer om varför man väljer att satsa på en solcellsutbildning även för privata fastighetsägare.


Balder om den gröna satsningen i Köpenhamn

Bolag Balders CFO Marcus Hansson berättar för Fastighetssverige om varför man satsar på NZEB-standarden i sina två bostadsprojekt i Köpenhamn.


Göteborgs Stad lanserar Sveriges första fossilfria byggprojekt

Energi/miljö Under den övergripande visionen ”Hoppet” arbetar lokalförvaltningen i Göteborgs Stad med att försöka åstadkomma Sveriges första fossilfria byggnation.


”De kommande åren kommer att förändra energimarknaden i grunden”

Energi/miljö Hållbara lösningar — ja tack! Men utan bök och extra kostnad. Över hälften av svenskarna oroar sig över planetens framtid och två tredjedelar tycker att det är viktigt att spara energi men det får inte vara dyrt eller krångligt.
Detta enligt rapporten Hållbar bekvämlighet — bekväm hållbarhet, som Jämtkraft tagit fram tillsammans med analysföretaget Kairos Future, och som handlar om svenskarnas krav på morgondagens energileverantörer. Energibranschen står inför stora förändringar.


Ny arena för marin forskning och innovation

Energi/miljö Genom ett nytt samarbete mellan fem forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.


Novis miljösatsning: Besparingen motsvarar 79 års Netflix-tittande

Energi/miljö Snygga sorteringsmöbler, tankeväckande jämförelsesiffror och ett grönare samvete.
För Novi står hållbarhet och NKI högt upp på prioriteringslistan – nu har bolaget inlett en återvinningssatsning som förbättrar båda delarna.
- Årets minskade koldioxidutsläpp motsvarar 666 bilresor mellan Stockholm och Göteborg, säger Henrik Forsberg på Novi Real Estate.


Lockar med soltak och elbil

Bostäder När Paradoumo Gruppen uppför villor i Glasberga, Södertälje, satsar man på en lösning med solcellstak – och de boende får en elbil att använda i ett år.


Boklok satsar på solceller på alla nya lägenhetshus

Energi/miljö Boklok blir första bostadsbyggaren i Sverige med solceller på samtliga nya lägenhetshus. Initiativet är ett samarbete mellan Boklok och Ikea Group.


Atrium Ljungberg storsatsar på laddplatser

Energi/miljö Atrium Ljungberg gör en storsatsning på laddplatser för elbilar i sitt fastighetsbestånd. Målsättningen är att under 2018 installera 1 000 nya laddplatser vid sina kontorsfastigheter och handelsplatser.


Jernhusen och Cowi miljöcertifierar Stockholms centralstation

Energi/miljö Stockholms central blir certifierad enligt Breeam In-Use.


SGBC lanserar första svenska certifieringen för hållbar stadsutveckling

Energi/miljö Nu släpper Sweden Green Building Council en ny certifiering för hållbara stadsdelar – Citylab Action-certifieringen. Certifieringssystemet är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.


JM först i Norden med Svanenmärkning

Energi/miljö Alla JM:s egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. JM blir därmed först i Norden med denna typ av miljömärkning.