Image

Redito växer i Sverige och Finland

Bolag Redito förstärker organisationen med två asset managers som närmast kommer från Axa och Newsec.