Image

Coeli köper i Haninge

Transaktioner Coeli köper fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge.


Coeli köper av Svenska Handelsfastigheter

Transaktioner Coeli Real Estate Fund I har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje och Styrmannen 31 i Huddinge.