Image
Jakob Pettersson, portfolio manager på Coeli Fastigheter,  berättar om bolagets offensiva planer under 2020.

Coeli suktar efter fastighetsköp med färska fondmiljoner

Bolag Köpsuget är stort hos Coeli Fastigheter – med 800 färska fondmiljoner som ligger och bränner i fickan tror de på ökade investeringsmöjligheter tack vare den senaste tidens utveckling på börsen. Fastighetssverige berättar mer om bolagets strategi och vilka typer av fastigheter de är på jakt efter.


Property Partner får förvaltningsuppdrag av Coeli

Bolag Coeli Real Estate ger Property Partner ansvaret för sin kommersiella förvaltning. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Huddinge, Södertälje och Enköping. De uthyrningsbara ytorna omfattar kontor och handel. Uppdraget påbörjades i september och innebär att ansvar för den kommersiella förvaltningen och uthyrningen.


Coeli köper i Haninge

Transaktioner Coeli köper fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge.


Coeli köper av Svenska Handelsfastigheter

Transaktioner Coeli Real Estate Fund I har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje och Styrmannen 31 i Huddinge.