Image
Skärmavbild 2021-03-10 kl. 08.20.14

Intea startar nytt förvaltningsbolag i Halmstad

Bolag Genom förvärvet i januari i år har Inteas bestånd i Halmstad vuxit till att omfatta närmare 80 000 kvadratmeter. Som ett första steg i att etablera en egen lokal förvaltningsorganisation ansluter nu Mona Magnusson och Ola Larsson.


Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea, som har köpt Högskolan i Kristianstads nuvarande lokaler (i bakgrunden) och som även ska ta fram Högskolans nya.

Intea: Otypiskt förvärv och ändrade planer i Kristianstad

Transaktioner Charlotta Wallman Hörlin om Inteas tankar efter storförvärvet i Kristianstad och de ändrade planerna för Högskolans nya lokalisering.


Intea köper i Malmö och Kristianstad av Akademiska Hus.

Intea köper för 1,6 miljarder av Akademiska Hus

Transaktioner Intea har ingått avtal med Akademiska Hus om att förvärva Malmö universitets portalbyggnad Niagara i Malmö och Campus Kristianstad med Högskolan Kristianstad som hyresgäst. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54 700 kvadratmeter och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor.


Charlotta Wallman Hörlin ansluter till Intea och Ossie Everum närmar sig pensionen.

Wallman Hörlin ansluter till Intea – Everum i pension

Karriär Charlotta Wallman Hörlin har utsetts till operativ chef i Intea Fastigheter AB med ansvar för juridik och regelefterlevnad, kommunikation samt HR-frågor inom verksamheten. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp, och går också in som vd i rådgivningsbolaget Intea AB.


Därför trampar Morris Law på gaspedalen

Juridik På kort tid har flera advokatbyråer gjort tunga rekryteringar till sina fastighetsgrupper. Nu berättar Olof Myhrman, ordförande på Morris Law, varför man petar i en växel just nu.


Morris Law expanderar med ny delägare

Karriär Morris Law tar in Charlotta Wallman Hörlin som ny delägare. Hon kommer närmast från en kombinerad roll som vice vd och chefsjurist på RBS Nordisk Renting.