Image
Sara Östmark.

Stenvalvet köper skolfastighet av Capman i Stockholm

Transaktioner Stenvalvet förvärvar tomträtten Skutkrossen 17 av Capman Real Estate. Fastigheten om cirka 12 000 kvadratmeter i västra Stockholm förhyrs till största delen av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. I lokalerna bedrivs grundskola för årskurs 4-9.


Capmans investeringsoffensiv inledd

Transaktioner För Oscar Properties del handlade 745-miljonersaffären om att snabbt frigöra kapital och stärka balansräkningen. För Capman blev det startskottet för vad som ska bli en rejäl offensiv.


Oscar säljer för 745 miljoner till Capman

Transaktioner Oscar Properties säljer fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 i Stockholm till Capman.


Här är senaste årets största retailaffärer

Handel Här är de fem största transaktionerna inom handelssegmentet från oktober 2015 till och med september 2016.


Forsen sköter projektledningen av ny butik i Uppsala

Bygg/Arkitektur Forsen har fått uppdraget av Capman Real Estate att projektleda bygget av Akademibokhandelns nya butik på Stortorget i Uppsala.


Malten1.

Cushman får uthyrningsuppdrag i Silverdal

Uthyrning Cushman & Wakefield får i uppdrag av Capman Real Estate att hyra ut 3 000 kvadratmeter kontor i Silverdal.