Image
Tobias Olsson, produktchef på CDVI, menar att låslösningar bör ses över mer grundligt i samband med nya bostadsprojekt.

Säkerhetslösningen som bör prioriteras vid byggprojekt: "Gör rätt från början"

Teknik En bostadsrättsförening i Sundbyberg drabbades återkommande av inbrott. Trots att bostäderna bara var ett par år gamla såg man sig tvungna att uppdatera säkerheten för samtliga entré- och förrådsdörrar.
– Om säkerhetsfrågan hade prioriterats från början hade både otrygghet och onödiga kostnader kunnat undvikas, säger Tobias Olsson, produktchef på CDVI Nordic AB.