Image
Till vänster en 3D-modell som visar den planerade nya bebyggelsen i beige med vy västerifrån. Till höger en flygbild från 2018 som visar området sett från öster. Det ungefärliga planområdet är inringat med röd linje.

Här vill Peab bygga 240 nya bostäder

Bygg/Arkitektur Planerna är en del av en omfattande stadsdelsutveckling i en attraktiv tillväxtregion. Fastighetssverige berättar mer.


Visionsbild från öster över torget med omgärdande bebyggelse i två till fyra våningar.

Här görs plats för 550 nya bostäder

Bygg/Arkitektur Skanska är byggherre när östra delen av Bunkeflostrand ska få ett tillskott på över 500 bostäder. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Bunkeflostrand står inför en omfattande utbyggnad de närmaste tio åren.

Trycker på med första etappen i omfattande exploatering

Bostäder Byggjättens mark i Malmö ska utgöra första etappen av en större stadsdelsutveckling i östra Bunkeflostrand. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Bostäder planeras i bland annat Bunkeflostrand

Flera bostadsprojekt på gång i Malmö

Bostäder Malmö växer så det knakar, vilket inte minst märktes på stadsbyggnadsnämndens möte i går då flera projekt beviljades bygglov. Bland annat i Rosengård och Västra Hamnen. Dessutom planerar MKB bostäder i Bunkeflostrand (bilden).


Domestica miljardköper i Malmö

Transaktioner SEB:s fastighetsfond Domestica köper ett bestånd om 788 hyreslägenheter i Bunkeflostrand i Malmö.