Image
Carl Petre.

"Jättepotential få ner vakanserna"

Bolag Grandab är lokal samarbetspartner till Regio. Carl Petre, partner på Grandab, beskriver för Fastighetssverige om det jättearbete som nu ligger framför dem vad gäller att få ner vakanserna i det stora Mölndalsbeståndet. Han beskriver potentialen i området.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat

Bolag Men till följd av Covid-19-pandemin har den makroekonomiska utvecklingen i bolagets marknader försämrats och osäkerheten ökat.


Palettens Förskola Översikt.

Brinova tecknar ett 25-årigt hyresavtal med Kristianstad kommun

Bolag Brinova utvecklar kvarteret Bajonetten med nya bostäder, livsmedelsbutik och förskola.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa säljer fastigheter för en miljard

Bolag Fastigheterna som omfattar en uthyrningsbar yta på cirka 78 000 kvadratmeter, främst bestående av kontor och lager, förvärvas av fastighetsbolaget Regio.


Johan Skoglund.

JM: Minskat antalet sålda bostäder men ökat resultat

Bolag JM minskade antalet sålda bostäder under H2 men ökade resultatet efter skatt.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB: Resultat efter skatt 2,595 miljarder

Bolag SBB visar goda siffror och ökar efter integreringen med Hemfosa sitt driftnetto (like-for-like) med sju procent.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern: Minskat resultat men positiva värdeförändringar

Bolag Förvaltningsresultatet och resultat efter skatt minskade för Klövern under ett första halvår som präglats av corona, samtidigt såg bolaget en positiv värdeförändring på sina fastigheter.


Lars Johnsson.

"En del budprocesser har dragit iväg"

Bolag Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare. De köpte nyligen en samhällsfastighet i Helsingborg från Skanska för omkring 200 miljoner kronor. Folksam har en uttalad strategi att öka innehavet i fastigheter. Fastighetsdirektören Lars Johnsson ger en djup inblick i verksamheten i en intervju med Fastighetssverige.


Brinovas vd Per Johansson.

Brinova ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Bolag "Ett andra kvartal där hela samhället präglats av Covid-19", säger Brinovas vd Per Johansson.


Jens Engwall.

Nyfosa ser att transaktionsmarknaden har vaknat till liv

Bolag Företaget fortsätter att växa och differentiera portföljen.


Visionsbild Partille Port.

Magnolia gör en stor försäljning

Bolag Magnolia Bostad säljer bostäder i den nya stadsdelen Partille Port till Heimstaden Bostad. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 560 miljoner kronor.


Alba Nova.

Miljardaffär för Akademiska Hus

Bolag Akademiska Hus har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Alba Nova i Stockholm. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 2 miljarder kronor.


Nils Styf.

Stabilt från Hemsö

Bolag Företaget ökade resultat och intäkter under årets första sex månader.


Kerstin Gillsbro.

Coronakrisen pressar Jernhusen

Bolag För att mildra effekterna för de hyresgäster som haft en kraftigt negativ påverkan av ett minskat resande har Jernhusen avsatt medel under 2020 för att kunna vidta åtgärder som stöttar hyresgästerna och mildrar effekterna av krisen om det krävs.


Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Specialfastigheter förbättrar förvaltningsresultatet

Bolag "Vi har bevakat hur covid-19 påverkar vår projekt- och förvaltningsverksamhet och har hittills upplevt relativt små effekter. Vi känner samtidigt ett samhällsansvar för arbetstillfällen och ekonomi och har arbetat aktivt med att se vilka drift- och underhållsåtgärder och projekt som kan utföras nu, eller tidigareläggas", säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.


Corems vd Eva Landén.

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.


Anna Dahlgren.

Diös får ny toppchef

Bolag Anna Dahlgren blir ny affärschef på Diös i Sundsvall och efterträder tidigare affärschef Sofie Stark.


Johanna Skogestig.

Extraordinärt första halvår för Vasakronan

Bolag Förvaltningsresultatet i det andra kvartalet sjönk till 604 miljoner kronor (1 813), en minskning med 67 procent mot föregående år.


Jacob Karlsson.

Karlsson efter K-Fastigheters milstolpe: Tillväxt är det enda vi vet om

Bolag K-Fastigheter nådde nyligen en miljard dollar i börsvärde och närmar sig därmed 10 miljarder kronor i värde med stormsteg. För Fastighetssverige kommenterar vd:n och grundaren Jacob Karlsson den sanslösa börsutvecklingen, aktiens värdering och framtidsplanerna för tillväxtraketen som firar tio år i december.


Stina Lindh Hök.

"Det har länge varit och är ett stort intresse kring vår portfölj"

Bolag Nyfosa jobbar vidare för fullt trots att det är semester för många nu. Under gårdagen ingick de en avsiktsförklaring med fonder rådgivna av Blackstone om avyttring av en logistik­portfölj till ett värde om cirka 2,1 miljarder kronor. Stina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa, berättar för Fastighetssverige hur transaktionsmarknaden ser ut och vad för typ av förvärv de nu letar efter.