Image
Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobo lägger hoppet till hyresförhandlingarna

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 224 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2023 (213). Hyreshöjningarna har inte fullt ut kompenserat för våra ökade kostnader men vi ser positivt på kommande hyresförhandling, skriver vd:n.


Joachim Kuylenstierna.

Fastator minskar substansvärde och skuldsättning

Bolag Fastighets- och investmentbolaget Fastator förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet 2023 medan substansvärdet minskade. Bolaget kommer att fortsätta sina avyttringar framåt.


Götenehus passar bättre som ett onoterat bolag står det i pressmeddelandet.

Storägaren lägger bud på Götenehus – kan avnoteras

Bolag Fastighetsutvecklaren Götenehus största aktieägare EHF lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande på 3,25 kronor per aktie oavsett aktieslag. Det framgår av ett pressmeddelande.


Ledningsgruppen får behålla sina tjänster.

Tystnadskultur och bristande arbetsmiljö – ledningsgruppen upplöses

Bolag Bakgrunden till genomlysningen är den allvarliga kritik som framkom i ett anonymt visselblåsarbrev i september. Kritiken riktades mot ledningen och styrningen i bolaget och resulterade i att före detta vd Anders Torslid avslutade sitt uppdrag den 31 oktober. Han har ersatts av tillförordnad vd Magnus Ingvarsson, som idag leder bolaget.


Natalie Bretz blir ny delägare på Lindahl som förstärker fastighets­verksamheten.

Lindahl rekryterar Natalie Bretz

Bolag Natalie Bretz ansluter till Advokatfirman Lindahl som ny delägare den 1 januari 2024. Hon har omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner, JV-projekt, fastighetsutveckling, forward funding samt entreprenad- och infrastrukturprojekt med både svensk och internationell anknytning.


Wistrand blir del av CMS och byter namn till CMS Wistrand.

Wistrand blir del av global jätte

Bolag Wistrand blir del av CMS, en av världens största advokatbyråer.


Manfred Gustafsson och Niclas Lindner, Projekt- och Installationsledare på Alfred Consulting.

Alfred Consulting breddar tjänsteutbudet

Bolag Alfred Consulting, med konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, utökar nu sitt tjänsteerbjudande.


Leiv Synnes, vd för SBB.

Leiv Synnes vill se ett klokare SBB

Bolag SBB presenterar sin rapport med bakgrunden av några turbulenta månader. Under året har ett stort försäljningsförsök genomdrivit för att rädda det krisande bolaget. Ambition att vara klokare och mer eftertänksamma när det kommer till likviditeten, samtidigt som de löser skuldsättningen.


Jonas Bjuggren och fastigheten Rotundan 1 i centrala Stockholm som Folksam förvärvad i början av 2023.

"Branschen utmanas på ett sätt som inte skett under lång tid"

Bolag Folksamgruppen stärker upp fastighetsdelen med Jonas Bjuggren som ny fastighetsdirektör. Han berättar för Fastighetssverige om vad som lockade honom till Folksam, hur han ser på sin nya tjänst, hur han ser på Folksams fastighetsverksamhet och bestånd, samt ger sin bild av utmaningarna på fastighetsmarknaden.


Derome får flytta tillbaka till sin bygghandel i Stenungsund.

Derome i Stenungsund flyttar tillbaka efter skredet

Bolag Sedan jordskredet på E6 den 23 september har bygghandeln i Stenungsund varit stängd och avspärrad. Från företagets tillfälliga lokaler kom igår den positiva nyheten att avspärrningen är hävd vilket innebär att bygghandeln får öppna igen.


Johan Knaust, vd för K2A.

"Tuff tid för fastighetsbranschen, men vi har en tydlig plan"

Bolag Ett minskat förvaltningsresultat och ett resultat efter skatt på minus 371,2 miljoner kan dra ner smilbanden på vem som helst. Trots detta är K2A:s vd Johan Knaust positiv. Idag får han utveckla sin syn på bolagets framtid och ger Fastighetssverige sina personliga tankar om branschens toppar och dalar.


Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O på Revelop.

Nya expansionsplanerna för Revelops coworkingkoncept

Bolag Revelop fortsätter expander sin coworkingsatsning C/O med en ny etablering i Mölndal. Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O på Revelop, berättar för Fastighetssverige varför Mölndal blev nästa steg, om ytterligare etablering i Göteborgsområdet, om möjligheterna att ta konceptet till fler städer än Stockholm och Göteborg och ger sin syn på hur coworkingmarknaden i Sverige kommer utvecklas framöver.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

K-Fastigheter är på offensiven

Bolag Med en framgångsrik nyemission och stort antal färdigställda lägenheter under fjärde kvartalet så känner sig vd Jacob Karlsson trygg i att K-Fastigheter kan stå rustade för framtiden.


Området vid Centralen i Göteborg.

Peab får samverkansavtal för Centralen i Göteborg

Bolag Exploateringsförvaltningen i Göteborg stad har på nytt valt entreprenören Peab för att genomföra markarbeten i centrala Göteborg, denna gång vid och omkring centralenområdet. Uppdraget innebär anläggning av nya parker, torg, gator och förberedelser för kommande byggnationer.


SBB bestrider krav från obligationsägare: "Grundlöst"

Bolag SBB bestrider – vad man själva kallar ett – påstått och grundlöst krav från en obligationsägare avseende euroobligationer under EMTN-programmen.


Serneke renodla och koncentrera verksamheten, när fem regioner blir tre.

Serneke kapitulerar i Stockholm – sparkar 70

Bolag Serneke Sverige tar nästa steg för att renodla och koncentrera verksamheten, när fem regioner blir tre. I omorganisationen avvecklas bland annat all nyproduktion i region Stockholm och totalt berörs cirka 80 tjänster, varav 70 i Stockholm.


Johan Knaust.

Minusresultat för K2A – tänker sälja mer

Bolag Förvaltningsresultatet minskar i K2A:s tredje kvartal. Johan Knaust, bolagets vd, säger att ambitionen är att genomföra ytterligare försäljningar under slutet av 2023 Han säger också att refinansiering via obligationer inte är aktuellt i rådande marknad, men att ingenting är uteslutet.
– Vi förbereder oss för att återbetala samtliga utestående obligationer, om marknadsförutsättningarna inte förändras, säger Johan Knaust.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter: Marknadsförutsättningarna fortsätter att vara utmanande

Bolag Ökade hyresintäkter men minskat resultat för K-Fastigheter.


Fredrik Arpe, tillförordnad vd för Svenska Nyttobostäder.

Lägre förvaltningsresultat för Svenska Nyttobostäder

Bolag Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.
– Förvaltningsresultatet tyngs av högre räntekostnader och transaktionskostnader, säger tillförordnade vd:n Fredrik Arpe.


Revelop expanderar sin coworking i Göteborgsområdet.

Revelop etablerar ny coworkinganläggning i Göteborg

Bolag Revelop expanderar sin coworkingsatsning till Mölndal.