Image
Bernt-Olof Gustavsson är ordförande i Tre Kronor.

Spelet bakom – så fick Tre Kronor igång budkriget

Bolag Bernt-Olof Gustavsson, ordförande i Tre Kronor, om spelet bakom kulisserna.
"Vår agenda är inte att sälja bolaget men vi måste agera i aktieägarnas intressen"


Bernt-Olof Gustavsson och Alexander Lundvall.

Sehlhall och MSL Bostad utvecklar i Eskilstuna

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.


Bernt-Olof Gustavsson

Sehlhall in i Stadsbyggnadsbolaget

Transaktioner Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850 000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.


Ny ägarbild och vd hos NCM Development

Karriär NCM Development tar ett nytt helhetsgrepp och förstärker med en ny vd och en rutinerad retail-profil som partner och strategisk rådgivare.


Vd-skifte på Coop Fastigheter

Karriär I linje med den renodlingsprocess som inleddes 2013 av KF-koncernen kommer en översyn av Coop Fastigheter att göras. I samband med översynen lämnar Bernt-Olof Gustavsson vd-rollen.


Fastighetsbåten: Kontoret som affärsdrivande verktyg

Sverige Aktivitetsbaserade kontor är framtiden – det var de flesta talarna på Fastighetsbåten överens om. Bland andra Fredrik Wirdenius och Mats Hederos diskuterade den ”kontorsrevolution” som håller på att genomföras.


KF Fastigheter säljer sin andel av Galleria Trädgården i Varberg. Köpare är Coopn Varberg ekonomisk förening.

KF säljer galleria-del i Varberg

Transaktioner KF Fastigheter säljer sin andel om 60 procent i Galleria Trädgården i Varberg. Köpeskillingen baseras på ett totalt fastighetsvärde om 150 miljoner kronor.


Örebro kommun köper Gasklockan 10 av KF Fastigheter.

Örebro kommun köper av KF

Transaktioner Örebro kommun köper två fastigheter av KF Fastigheter för totalt 107,5 miljoner kronor. Syftet är att öppna upp nya möjligheter för utveckling.


KF i bytesaffär i Lund

Transaktioner KF fastigheter köper två handelsfastigheter på Mobiliaområdet i Lund för 240 miljoner kronor.
Säljaren förvärvar samtidigt en centrumfastighet i Lund av KF.


KF rekryterar vd från ryska Ikea

Karriär KF Fastigheter Centrumhandel har rekryterat en ny vd. Hon kommer närmast från Ikeas ryska köpcentrumbolag.