Image
Peabs och Fojabs förslag föll juryn i smaken.

Peab vinner prestigefylld markanvisning i Jönköping

Bygg/Arkitektur Peab och arkitektfirman Fojab vann det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB:s markanvisning för kvarter Öljetten i den nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping.


Annike Thorén och Susanne Wettergren.

Peab stärker sitt team i sydost

Bolag Peabs affärsområde projektutveckling förstärker sin organisation i sydost med två mycket erfarna distriktschefer.


Hemsö uppför skola i Jönköping

Bygg/Arkitektur Hemsö uppför en grundskola i Jönköping till Vittraskolan, som flyttar in vid höstterminsstarten 2015. NCC har bygguppdraget.