Image
Den nya byggnaden beräknas kosta cirka 1,85 miljarder.

Locum bygger ny sjukhusbyggnad i Danderyd

Bygg/Arkitektur Utvecklingen av Danderyds sjukhus fortsätter. I slutet av 2024 beräknas en ny vårdbyggnad stå klar för slutenvårds- och mottagningsverksamhet, med minst 164 vårdplatser, helikopterflygplats på taket och förbättrade förutsättningar för effektiv och patientsäker vård. Igår eftermiddag togs nästa steg mot det första spadtaget.


Patrik Häggstrand och Åsa Welander.

Locum utser nya fastighetsdirektörer

Bolag Locum rekryterar nu två nya fastighetsdirektörer som med innovation i fokus ska utveckla förvaltningen av vårdfastigheter inom Region Stockholm. Den 4 maj 2020 började Patrik Häggstrand som fastighetsdirektör för akutsjukhus och Åsa Welander som fastighetsdirektör för universitetssjukhusen och länets övriga sjukhus.


Så gick rekryteringen av Anette Henriksson till

Bolag Locums styrelse vill inte kommentera hur rekryteringen av Anette Henriksson gått till. Men nu kan Fastighetssverige avslöja hur det hela gått till i detalj. Och rekryteringsprocessen innehåller så väl ett särskilt utsett tremannateam som djupintervjuer, avancerade tester och en psykolog.


”Hon har ett driv som Locum kommer att må bra av”

Bolag Anette Henriksson blir ny vd på Locum och en närmare åtta månader lång jakt på Patrik Emanuelssons ersättare är till ända. För Fastighetssverige berättar bolagets styrelseordförande, Paul Lindquist, varför valet till slut var ganska enkelt.

Så gick rekryteringen av Anette Henriksson till

Bolag Locums styrelse vill inte kommentera hur rekryteringen av Anette Henriksson gått till. Men nu kan Fastighetssverige avslöja hur det hela gått till i detalj. Och rekryteringsprocessen innehåller så väl ett särskilt utsett tremannateam som djupintervjuer, avancerade tester och en psykolog.


Akademiska Hus motsätter sig miljonkrav

Juridik Akademiska Hus har nu lämnat in ett yttrande till förvaltningsrätten gällande Konkurrensverkets ansökan om så kallad upphandlingsskadeavgift mot bolaget. Ärendet gäller en generalentreprenad i samverkan av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala. Bakgrunden är att Konkurrensverket anser att Akademiska Hus som statligt bolag ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsskadeavgiften kan komma att uppgå till tio miljoner kronor.


Fyra nya in i SGBC:s styrelse

Sverige Fyra nya personer valdes in i styrelsen för Sweden Green Building Council vid organisationens årsstämma.
Det kommer framöver också att vara billigare för mindre företag att bli medlemmar i SGBC.


Hon tar över Akademiska Hus

Karriär Nu är vd:n för Sveriges näst största fastighetsbolag, Akademiska Hus, utsedd.
Den nya vd:n hämtas från en helt annan bransch.


Miljonkrav på Akademiska Hus när nya regler prövas

Juridik Konkurrensverket kräver maximalt bötesbelopp, tio miljoner kronor, för Akademiska Hus när det första ärendet om överträdelse av de nya reglerna för offentlig upphandling lämnas till domstol.


Positiva siffror från Akademiska Hus

Bolag Akademiska Hus presenterar en stark rapport för årets första kvartal. Bland annat ökade periodens resultat med drygt 600 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.