Image
Arcona får uppdrag av Kungsleden.

Arcona bygger om för Kungsleden

Bygg/Arkitektur Arcona har fått i uppdrag av Kungsleden att renovera och bygga om fastigheten Rotterdam 1 i Södra Värtan i Stockholm. Fastigheten är en kontorsfastighet på 25 000 kvadratmeter BTA i sex plan som nu ska göras mer attraktiv och ge hyresgästerna högre kvalitet.


Arcona bygger åt Locum vid Södersjukhuset

Bygg/Arkitektur Arcona har tecknat kontrakt med Locum, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, om att bygga en ny vårdbyggnad om 18 600 kvadratmeter vid Södersjukhuset i Stockholm. Kontraktssumman uppgår till 425 miljoner kronor.