Image

Skanska utvecklar och säljer

BYGG Familjebostäder köper två fastigheter av Skanska och flyttar sitt huvudkontor till Hammarby Sjöstad. Skanska passar också på att sälja sin renodlade kontorsfastighet i samma område till Areim Fond 1.


Framgångsrik fond öppnar för fler

AFFÄRER Trots hissade varningsflaggor för en dämpad fastighetsmarknad, finns det aktörer som trotsar trendsättarnas spådomar. Teesland IOG lanserar en ny fastighetsfond som ska investera i Norden.


Nytt svenskt bolag investerar i Estland

AFFÄRER Gabrielsson Invest AB (GIAB) och CA Fastigheter AB har gemensamt bildat ett nytt bolag, Narva Gate, som förvärvat ett markområde med tillhörande fastigheter i Estland. Området omfattar 65 hektar mark med totalt 140 byggnader fördelat på cirka 383 000 kvadratmeter av olika karaktär. Säljare är Borås Wäfveri AB genom sitt dotterbolag Krenholmi Valduse AS.


Granen säljer Pentagonen

AFFÄRER Efter att ha inlett byggnation och uthyrning av ett shoppingcenter med inriktning mot möbler, design och heminredning har Granen tecknat avtal om försäljning av fastigheten Huddinge Pentagonen 1 till norska DnB NOR Eiendomsfond I AS, företrätt av DnB NOR Markets. Köpeskillingen beräknas till kring 400 miljoner kronor. Tillträde är beräknat till 4:e kvartalet 2008.


Kungsleden miljardköper

AFFÄRER Kungsleden köper 20 fastigheter av Northern European Properties Ltd. Det handlar om fryslagerfastigheter hyrda av Frigoscandia Distribution AB och industrifastigher till större delen hyrda av ABB Fastighets AB. Köpeskillingen är beräknad till knappt tre miljarder kronor och direktavkastningen till cirka 7,2 procent. Kungsledens vd Thomas Erséus är nöjd då affären följer bolagets investeringskriterier väl.


NCC avbryter utvecklingsprojekt

EVENT NCC avslutar utvecklingsprojektet för industriellt byggda flerbostadshus, NCC Komplett. 200 anställda i Hallstahammar och Solna berörs av förändringen. Avvecklingen medför kostnader och ytterligare förluster som belastar resultatet i det fjärde kvartalet med cirka 300 miljoner kronor.


Dagon och Riksbyggen i samarbete

AFFÄRER Kvarteret Bågen, Lundavägen 33-43, på Kirseberg i Malmö blir det första av ett antal planerade samarbetsprojekt mellan Dagon och Riksbyggen. I nuläget uppskattas kvarteret kunna inrymma ett hundratal bostäder i form av flerbostadshus och radhus. Tidpunkten för byggstart och inflyttning är ännu inte beslutad men projektet prioriteras av båda företagen.


Kungsleden avser sälja för fem miljarder kronor

AFFÄRER Kungsleden frigör kapital för ytterligare förvärv om försäljningen av kommersiella fastigheter för cirka fem miljarder kronor till Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA och DnB NOR Markets går igenom. Försäljningen är villkorad till den 12 december. Kungsleden vd Thomas Erséus gör bedömningen att affären kommer att genomföras.


Diligentia minskar koldioxidutsläppen

BYGG Diligentia är det senaste fastighetsbolaget som antar utmaningen att skapa en bättre miljö. I samarbete med Fortum ska bolaget ersätta gammal teknik med ny, och därmed spara både miljö och pengar