Image

Atrium Ljungberg säljer i centrala Stockholm

AFFÄRER Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Vallonen 1 och Vindruvan 14 i centrala Stockholm. Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Försäljningen innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 88 miljoner kronor i koncernen. Tillträde sker preliminärt under februari.


Sveafastigheter hyr ut i Kalmar

AFFÄRER Sveafastigheter har tecknat hyresavtal med BauHaus och Elgiganten avseende sammanlagt 18200 kvadratmeter handelsytor i handelsområdet som nu byggs i kvarteret Bilen i Kalmar. Hyresavtalet med Elgiganten omfattar 2800 kvadratmeter och BauHaus ytor 15400 kvadratmeter inklusive viss försäljningsyta utomhus under tak. Avtalen löper över 10 respektive 15 år.


ICT köper i Örebro

AFFÄRER ICT Norden Fastigheter, med fokus på bostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska städer, har genomfört ett förvärv i Örebro. Det handlar om ett centralt beläget bestånd bostadsfastigheter. Köpeskillingen uppgår till 165 miljoner kronor och tillträde beräknas ske den 1 april 2008.


NCC säljer logistikprojekt i Sigtuna

AFFÄRER NCC Property Development säljer två logistikanläggningar i Rosersberg utanför Sigtuna för drygt 200 miljoner kronor till Schroder EuroLogistic Fund no. 1. Försäljningen genomförs som en bolagstransaktion. Tillträde beräknas ske i mars respektive december 2008, när byggnaderna är färdigställda. Försäljningen ger en positiv resultateffekt som redovisas vid köparens tillträde.


Brinova köper logistikfastighet

AFFÄRER Brinova köper inom affärsområdet logistik fastigheten Godsvagnen 6 i Örebro till ett fastighetsvärde om 90 miljoner kronor. Fastighetens yta uppgår till 19600 kvadratmeter bestående av huvudsakligen lager. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde sker i januari 2008. Säljare är DHL.


Akelius köper i Västerås

AFFÄRER Akelius köper tio fastigheter med 477 lägenheter, främst avsedda för äldreboende, från Bostads AB Mimer. Uthyrningsbar area är 33700 kvadratmeter. Tillträde sker den 1 mars.


Norsk fond köper Systembolagets butiksfastigheter

AFFÄRER Nordisk Areal I AS har den 20 december 2007 signerat ett avtal om köp av Systembolagets butiksfastigheter i Sverige, med tillträde den 31 mars 2008. Säljare är Systembolaget AB. Köpeskillningen är 947,5 miljoner kronor som motsvarar en avkastning på cirka sju procent.


Balder och GE i ny affär

AFFÄRER I november köpte Fastighets AB Balder och GE Real Estate Norden fastigheten Åstaäng 4 i Marievik, Stockholm via ett gemnsamt bolag. Köpeskillingen då var 455 miljoner kronor. Nu har Balder och Ge Real Estate köpt fastigheten Göta Ark 18 i Stockholm. Köpeskillingen denna gång är 573 miljoner kronor.


Kungsleden köper i Haninge

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två butiksfastigheter till en köpeskilling om 125 miljoner kronor. Säljare är Möbelhuset i Handen AB samt Andersson-Gustavsson Fastighets AB som båda ägs av Sven-Eric Andersson.
De förvärvade fastigheterna är belägna i Haninge, söder om Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 8810 kvadratmeter varav 6000 kvadratmeter förhyrs av Möbelhuset i Handen AB (franchisetagare till Mio). Delar av den mindre fastigheten kommer att hyresgästanpassas under 2008 till BoConcept som flyttar in senast 1 juli 2009.


Diös köper av Kungsleden

AFFÄRER Diös & Kuylenstierna köper 15 fastigheter i Malmö av Kungsleden. Köpeskillingen uppgår till 600 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar totalt 38000 kvadratmeter.


SEB miljardköper i Tyskland

UTLAND SEB Asset Management har köpt ett helt kvarter med 19 byggnader på sammanlagt 285000 kvadratmeter vid Potsdamer platz i centrala Berlin. Säljare är den tyska biltillverkaren Daimler. 42 procent av ytan består av kontor, 22 procent är affärslokaler och resten är bostäder. Enligt tyska tidningen Handelsblatt uppgår köpeskillingen till drygt elva miljarder kronor.


KunskapsPorten köper kunskapsby

AFFÄRER Fastighetsbolaget KunskapsPorten AB och Hibab har en preliminär överenskommelse om ett förvärv av Hässleholms kunskapsby Norra station. Om planerna förverkligas handlar det om en affär som kan stärka Hässleholm som en attraktiv etablerings- och studieort.
Norra Station omfattar fyra byggnader om totalt cirka 12000 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett pris om cirka 180 miljoner kronor och kommunen kommer att vara den viktigaste hyresgästen. För KunskapsPorten beräknas investeringen ge en avkastning om knappt åtta procent.


Kungsleden köper av Brio

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två kommersiella fastigheter av Brio AB för en köpeskilling om 98 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader.


Atrium Ljungberg koncentrerar ägandet – säljer fastigheter

AFFÄRER Fastigheterna Speditören 1 i Eskilstuna, Lövkojan 10 i Katrineholm, Midgård 12 i Köping, Gumsbacken 12 & 15 i Nyköping, Thorild 12 i Uddevalla samt tomträtten till fastigheten Imröret 10 i Stockholm har sålts till Nordic Real Estate Partners med tillträde i februari 2008. Fastigheterna omfattar totalt 48000 kvadratmeter varav merparten är inriktade på handel.


Sveafastigheter och HGR miljardsäljer

AFFÄRER Sveafastigheter och HGR Property Partners har tecknat avtal om att sälja en portfölj bestående av 128 dagligvarubutiker i Finland med total uthyrbar area om 130000 kvadratmeter. Köparen kommer att tillträda fastigheterna under december månad och affären genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om nästan 1,4 miljarder kronor. Köpare till portföljen är den paneuropeiska fastighetsfonden European Retail Income Venture II (ERIV II), som har AXA Real Estate Investment Managers (AXA REIM) som rådgivare.


MTG får eget hus

BYGG Nu ska stora delar av Kinnevikskoncernens mediebolag samlokalisera i ett eget hus på Söder. Om allt går som MTG vill, kommer Skanska Sverige uppföra ett mediehus åt bolaget som innehåller både kontorslokaler och studior åt de olika tv- och radiobolag som ingår i koncernen. Inflyttning planeras till augusti 2009.


Sagax köper i Stockholm

AFFÄRER Sagax har avtalat om förvärv av fastigheterna Vitå 2 och Miklaholt 3 i Kista, Stockholms stad. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 94 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 februari 2008. Säljare är Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ).


Kungsledens Norgeaffär bättre än väntat

AFFÄRER Nu slutför Kungsleden storaffären med de två norska bolagen Orkla Finans Kapitalförvaltning och DnB Nor Markets. Fastighetsaffären omfattar försäljning av 82 fastigheter över hela Sverige och ger dessutom extra glädje till Kungsledens aktieägare.


Peab bygger lägenheter i Kungsängen

BYGG


Dagon åternoteras

AFFÄRER Dagon lämnar Stockholmsbörsens observationslista och noteras återigen på listan för medelstora företag.