Image

Newsec Advice hjälper till med Jobbtorg

AFFÄRER Newsec Advice fick under hösten uppdraget att hjälpa stadsledningskontoret med lokalstrategifrågorna för att kunna etablera sju stycken Jobbtorg i Stockholm.


Hestia skriver kontrakt med Clarion

AFFÄRER Det nystartade bolaget Hestia har rott hem ett riktigt imponerande kontrakt med Clarion Hotel Sign. Kontraktet omfattar fastighetsförvaltning, teknisk drift, vissa IT-tjänster samt en rad fastighetsanknutna stödtjänster till hotellet. Hestias arbete har redan inletts, men kommer successivt att öka i omfattning fram till hotellets start i februari 2008.


Bilia Säljer till Castellum

AFFÄRER


Bostaden i Vetlanda AB blir norskägt

SVERIGE Heimstaden har länge velat komma in i Vetlanda. Nu har de lyckats, via köpet av Bostaden i Vetlanda AB med ett fastighetsvärde om cirka 700 miljoner kronor. Anledningen till att de tre ägarfamiljerna nu bestämt sig för att sälja bolaget är ett generationsskifte, ingen i den yngre generationen kan lösa ut de nuvarande ägarna. FastighetsSverige har talat med en av de tidigare ägarna - Sven-Olof Hed.


Steen & Ström till salu

UTLAND Det är stora förändringar på gång i det norska köpcentrumbolaget Steen & Ström. Enligt norska tidningar vill ägaren, finansmannen Stein Erik Hagen, sälja hela eller delar av bolaget.


Klart för Peabs landmärke i Västerås

AFFÄRER Peabs stora satsning på ett äventyrsbad och energicentrum i Västerås kommer att bli verklighet. Peab köpte Ångkraftverket redan 1998 och har sedan 2004 arbetat med att utveckla projektet. En förutsättning för Peab har varit ett ekonomiskt engagemang från Västerås stad, detta är nu klart. Det enda som saknas nu är länsstyrelsens godkännande.


Ruric säljer mark

UTLAND Ruric har tecknat avtal om att sälja 50 procent av aktierna i en hittills helägd dotterbolagsstruktur som innehar rättigheterna att exploatera en tre hektar tomt på Moika/Glinka-adressen i centrala S:t Petersburg, Ryssland, med en preliminär plan att skapa ett 200000 kvadratmeter stort multifunktionellt byggnadskomplex.


Rekordhyra i London

UTLAND Även om marknaden för kommersiella fastigheter i England påverkas av finansiell oro håller sig priserna på en fortsatt hög nivå i de bästa områdena. Det gäller inte minst på Bond Street i Mayfair i London. Där får nu juvelkedjan Tiffany betala inte mindre än drygt 95000 kronor per kvadratmeter.


Ruric byter köpare

UTLAND Ruric (Russian real Estate Investment Company AB) har kommit överens med Northern European Properties att inte slutföra försäljningen av dotterbolaget ZAO Grifon. I stället har ett preliminäravtal tecknats med E-Star Property AS.


S:t Johannes kyrka kan säljas

AFFÄRER Hestia Fastighetsförvaltning har fått i uppdrag av S:t Johannes församling i centrala Stockholm att utreda hur församlingen drastiskt kan minska sina kostnader för drift och underhåll. I uppdraget ingår bland annat att utreda möjligheterna för andra typer av hyresgäster i S:t Johannes kyrka samt även en ren försäljning av kyrkobyggnaden.


SAAB säljer fastighetsbolag

AFFÄRER Som ett led i att renodla sin verksamhet säljer SAAB sitt bolag Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81. Köpare är Danske Renting AB och köpeskillingen är 665 miljoner kronor. Transaktionen ger en vinst på cirka 155 miljoner kronor och en positiv kassaflödeseffekt med cirka 135 miljoner kronor.


Kungsleden säljer i Danmark

AFFÄRER Kungsleden säljer en logistikfastighet till en köpeskilling om cirka 152 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Taastrup, utanför Köpenhamn. Direktavkastningen beräknad på försäljningspriset är cirka sex procent. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet och anskaffningsvärdet med fem miljoner kronor.


Vasakronan köper Folksam-huset i Göteborg

AFFÄRER Vasakronan köper det så kallade Foksam-huset i Göteborg för 125 miljoner kronor. Säljare och största hyresgäst i den fullt uthyrda fastigheten är Folksam. Vasakronan kommer också att investera cirka 50 miljoner kronor i fastigheten för att bygga om Folksams lokaler.


Alecta säljer bostadsfastigheter

AFFÄRER Tjänstepensionsföretaget Alecta säljer bostadsfastigheter i Sundbyberg för 280 miljoner kronor.


Exklusivt lågpishotell i Malmö

AFFÄRER Metromark Hotels har tecknat en avsiktsförklaring med en fastighetsägare om att bygga ett exklusivt lågprishotell i en befintlig fastighet vid centralstationen i Malmö.


Vasakronan köper i Uppsala

AFFÄRER Vasakronan har köpt en kontorsbyggnad i fem våningar om cirka 6850 kvadratmeter. Fastigheten är centralt belägen i Uppsala och transaktionen genomfördes som en bolagsaffär. Fastigheten är fullt uthyrd till bland annat Länsarbetsnämnden. Säljare är GE Real Estate.


JM förvärvar betongföretag i Göteborg

AFFÄRER JM förvärvade nyligen det Göteborgsbaserade betongföretaget TG Betongarbeten Produktion AB. Företaget har 40 anställda. Samtliga behåller sin anställning.


Skanska säljer i Budapest

UTLAND Skanska säljer kontorsprojektet Nepliget Center i Budapest för cirka 670 miljoner kronor. Köpare är en internationell fastighetsfond som tillträder fastigheten i takt med att den färdigställs.
I enlighet med Skanskas informationspolicy uppges inte försäljningsvinst för kommersiella utvecklingsprojekt under uppförande. Utvecklingsvinsten redovisas kvartalsvis i takt med att projektet färdigställs.


Home Properties köper av Choice Hotels

AFFÄRER Home properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Quality Hotel Mastemtyr strax söder om Oslo. Köpeskillingen uppgår till 164 miljoner kronor.


Kungsleden köper för 300 miljoner kronor

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden förvärvar 14 fastigheter för en köpeskilling om 297 miljoner kronor.
Det rör sig om två fastigheter i Kungsbacka och sex publika fastigheter i Linköping. Tillträde för samtliga fastigheter sker i februari.