Image

Sweco anlitas för stort hamnbygge

BYGG Sweco har fått i uppdrag att förprojektera utbyggnaden av hamnen i Nynäshamn åt Stockholms hamnar. Hamnen ska vara helt färdig först 2020, men invigningen är beräknad till 2011.


Försäkringskassan hyr vid Globen

AFFÄRER Newsec Asset Management har hyrt ut 3600 kvadratmeter kontor till Försäkringskassan på Palmfeltsvägen 5, vid Globen. Lokalerna kommer att anpassas för hyresgästen och Försäkringskassan flyttar in i de nya lokalerna under maj månad 2008. Tenant and Partner har varit hyresgästens ombud i förhyrningen.


ISS får uppdrag av Svenska Bostäder

AFFÄRER Svenska Bostäder, Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag, har valt ISS Landscaping som en av de leverantörer som ska förbättra utemiljön i bolagets bostadsområden i Stockholm. Affären är värd cirka 150 miljoner kronor under den treåriga avtalsperioden för hela entreprenaden.


Italiens största retail-transaktion

UTLAND ING Real Estate och GIC (som ägs av staten Singapore) köper tillsammans det nya köpcentret Roma Est Shopping Centre i Rom. Affären är värd cirka 3,6 miljarder kronor och är den största retail-transaktionen i Italien.


Kungsleden startar året med stor uthyrning

AFFÄRER Kungsleden AB har tecknat ett hyresavtal med Försäkringskassan (Nationellt försäkringscenter), om cirka 6000 kvadratmeter i Sollentuna.
Det totala hyresvärdet uppgår till 54 miljoner kronor. Avtalet löper på sex år med start i oktober 2008.


Fastighetsdoldis miljonbygger i Västerås

AFFÄRER Aros Bostad planerar att investera flera hundra miljoner kronor i Västerås fastighetsmarknad. Bakom företaget står bland annat Samir Taha, en västeråsfödd 38-åring som byggt upp en imponerande portfölj.


Akademiska Hus koncentrerar i Umeå

AFFÄRER Nu avyttrar Akademiska Hus sina lokaler på Röbäcksdalen till Centrumkronan Invest AB. I och med att den tidigare hyresgästen, Sveriges Lantbruksuniversitet, flyttar in på Campus Umeå kan Akademiska Hus koncentrera sin verksamhet.


Norska staten ska miljardinvestera i fastigheter

UTLAND Fram till 2012 beräknas den norska pensionsfonden, Oljefonden, ha en investeringsvolym riktat mot fastigheter om cirka 370 miljarder kronor. Fondens totala tillgångar uppgår till nästa 2500 miljarder kronor.


Klövern presenterar rekordresultat

AFFÄRER Intäkterna har ökat, uthyrningsgraden likaså och resultatet efter skatt nästan fördubblades.
Det finns många skäl för Klöverna att vara nöjda över 2007.


Stark start på 2008

AFFÄRER För Fabege har året börjat mycket positivt med flera stora uthyrningar i Stockholms innerstad. Bland bolagets nya hyresgäster märks företag som Tiger och Stockholms Stift.


Sveafastigheter köper i Finland

UTLAND Sveafastigheter och HGR Property Partners samägda bolag Sveafastigheter-HGR Investments köper en kontorsfastighet i centrala Helsingfors. Fastighetens sammanlagda uthyrbara area är 2168 kvadratmeter, fastighetsvärdet är knappt 14 miljoner kronor.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


Första hyresgästen klar för ProLogis Park

AFFÄRER Logistikföretaget ProLogis har tecknat avtal med DHL som hyr drygt 23000 kvadratmeter i ProLogis anläggning i Jönköping. Hela byggnaden beräknas vara färdig i april 2009 men DHL kommer att kunna flytta in i december i år.


Rezidor fortsätter expandera i St Petersburg

UTLAND Det på Stockholmsbörsen noterade Rezidor Hotel Group fortsätter sin expansion i Ryssland. Nyligen meddelade man att man ska etablera hotellet Park Inn St Petersburg. Det blir företagets tredje hotell i staden.
Park Inn St Petersburg, Nevsky Prospekt beräknas öppna i februari 2009 och adderar 246 rum till gruppens portfölj.


Diös kompletterar i Gävle

AFFÄRER Diös Fastigheter köper fastigheten Alderholmen 19:2 i Gävle. Fastigheten som är en kontorsfastighet omfattar cirka 790 kvadratmeter, och är idag fullt uthyrd. Direktavkastningen uppgår till sju procent.


Catella gör rekordresultat

AFFÄRER Förra året medverkade Catella Property Group i transaktioner motsvarande circa 141 miljarder kronor. Det är hela 30 procent mer än året innan.


3D-hotell i Skåne

BYGG Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning skapas ett nytt lägenhetshotell i Lund. Det är Hotellfastigheter Sverige AB som köpt en del av Coops lager- och personalutrymmen och skapar en ny fastighet ovanpå den befintliga. Operatör blir Stay at Hotel Apartments.


JM köper mark av Wihlborgs

AFFÄRER I ett avtal med Wihlborgs förvärvar JM fastigheten Måsen 16 i västra Lund. I den nyligen antagna detaljplanen för området medges en bebyggelse på fastigheten om cirka 200 bostäder. Fastigheten är belägen intill Fjelievägen i västra Lund. Tillträde har skett.


Newsec överträffade sina mål 2007

AFFÄRER Året slutade bra med flera stora uthyrningar för Newsec Asset Management. Totalt hyrde man under 2007 ut 160000 kvadratmeter, vilket är mer än man hade hoppats på. Och man har fått in flera nya varumärken i sina kunders fastigheter.


Tengbom expanderar

AFFÄRER Tengbom fortsätter sin expansion och förvärvar Arkoteknik Arkitekter i Kalmar.
Det blir Tengboms sjätte kontor i Sverige.
Övertagandet sker den 1 februari.