Image
AE Capital AB har förvärvat ett större bostadsbestånd i Skellefteå.

AE Capital förvärvar större bostadsbestånd i Skellefteå

Transaktioner Kommersiella Fastigheter, Region Norr, hade nöjet att vara delaktiga i försäljningen av ett större fastighetsbestånd med totalt 13 bostadsfastigheter varav tio fastigheter i centrala Skellefteå och tre fastigheter i Bureå. Fastighetsbeståndet förvärvades av AE Capital AB genom deras befintliga fastighetsbolag i Skellefteå, Fastighetsbolaget Kågevägen AB.


Vectura köper fastighet av AE Capital.

Vectura köper i Falun

Transaktioner Vectura köper fastigheten Häggen 24 i Falun.