Image
Obos förvärvar byggrätter i Österåker där man ska bygga en trädgårdsstad med runt 250 naturnära bostäder.

Obos förvärvar byggrätter i Österåker

Transaktioner Obos fortsätter att bidra till Österåkers utveckling genom ett förärv av byggrätter i Östra Margretelund. Här planerar man en naturskön trädgårdsstad med cirka 250 bostäder. Säljstart är beräknad till andra hälften av 2025.


Täljövikens kursgård i Österåker, som Magnolia förvärvat och kommer omvandla till en skola.

Magnolia omvandlar förvärvad kursgård till modern skola

Transaktioner Magnolia Bostad har förvärvat Täljövikens kursgård i Österåkers kommun och kommer att utveckla denna till en modern attraktiv F-9 skola för totalt cirka 800 elever. Den framtida skolan kommer totalt att utgöras av cirka 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, vilket även inkluderar en idrottshall.


Näs Österåker.

Heba rekordköper av Magnolia

Transaktioner Heba har tecknat avtal med Magnolia Bostäder avseende förvärv av ett äldreboende och hyresbostäder i Norrtälje hamn samt ett äldreboende och en förskola i Näs Österåker för cirka 706 miljoner kronor. Köpet är Hebas största någonsin.


Serafim köper mark vid Österåkers Golfklubb

Transaktioner Serafim Fastigheter förvärvar 35 000 kvadratmeter råmark i Österåker i direkt anslutning till Österåkers Golfklubb. Bolaget avser att tillsammans med kommunen utveckla bostäder i blandad bebyggelse med småhus och flerbostadshus.


JM köper och säljer i Österåker

Transaktioner JM säljer fastigheten Runö 7:153 för industriändamål och köper fastigheterna Husby 4:36 och en del av Husby 4:16 för bostadsutveckling i Österåker kommun, norr om Stockholm.


Willhem säljer i Åkersberga

Transaktioner Willhem säljer en bostadsfastighet med hyreslägenheter i Åkersberga i Österåkers kommun. Köpare är Fastighets AB Caracol.


NCC köper mark i
Österåker – ska bygga 130 småhus

Transaktioner NCC Boende har slutit avtal om att köpa mark i Skåvsjöholm i Österåker av IF Metall. Det handlar om totalt 350 000 kvadratmeter mark som ska rymma cirka 130 småhustomter.


Huge och NCC bygger passiva förskolor

Bygg Huge Fastigheter och NCC Construction Sverige bygger tre förskolor i Huddinge som passivhus.
NCC:s order är värd cirka 100 miljoner kronor.