Image

Stora Hållbarhetsdagen - 11 maj 2023

Årets mötesplats om värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen

Torsdag 11 maj

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Hållbarhetsdagen 2023

09.00 Välkommen!

Åsa Lindell, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

 

09.10 Makroanalys

Räntehöjningarna slår som spön i backen. När kan vi blicka framåt och planera ekonomin framåt? Med flera kriser i närtid; hur rustade är vi för ytterligare makroekonomiska utmaningar? När kan vi se en ljusning igen?

Alexandra Stråberg, chefsekonom, Länsförsäkringar Bank

  

09.35 Analys: Hur grön är fastighetsmarknaden?

Miljö- och hållbarhetssatsningar är viktiga för varumärket och oftast finns det även ekonomiska incitament för ett hållbart företagande. Men hur ser de faktiska siffrorna ut? Betalar hyresgästerna mer för gröna lokaler? Och vilka segment behöver få bakläxa? Hur viktiga är egentligen certifieringarna – och avgör det värderingarna?

Linda Kjällén, hållbarhetschef, CBRE


10.00 Skolan som motor för stadsutveckling

Statistiken visar att alltför få ungdomar från Järvaområdet fullföljer sin gymnasieutbildning, vilket leder till sämre framtidsutsikter, högre arbetslöshet och sämre hälsa.

Nästa år kommer stiftelsen som står bakom Järvaskolan expandera och starta en ny gymnasieskola i Järvaområdet. Målet är att skolan ska bli en motor för stadsdelens utveckling och bidra till att vända trenden i ett område som bara har sett nedläggning och utarmning det senaste decenniet. 

Peter Ullstad, VD, arkitekt SAR/MSA, Codesign

Amir Sajadi, grundare, Järvaskolan 

 

10.25 Fika och mingelpaus

 

10.55 Vikten av ny teknik för energieffektivisering i fastighetsbranschen

Två tredjedelar av alla byggnader kommer fortfarande existera år 2050. Det är därför kritiskt att göra även dem mer hållbara och energisnåla. Myrspoven har tagit fram mjukvarubaserade lösningar som använder AI för att energioptimera i fastigheter. Men varför ska man använda AI inom fastighetsdrift? Vad är skillnaden mot andra energioptimeringslösningar, och hur kan de bidra till exempelvis miljöcertifieringssystem?

Elin Allison, CMO, Myrspoven

 

11.20 Investeringspanelen: Bjässarna om att tänka grönt

Ska samtliga storbolag bli nettosäljare 2023 och vad innebär det för en annars het transaktionsmarknad? Hur ser det ut med uppförandekoden som utgår från FN:s Global Compact och hur följs arbetet upp? Finns det fortfarande problem att hitta lönsamhet när man tänker grönt? Hör representanter för tre stora aktörer berätta om hur de agerar på transaktionsmarknaden i tuffa tider.

Ylva Sarby Westman, vd, Neobo

Anneli Jansson, vd, Humlegården

Fredrik Linderborg, vd, Vacse

 

11.45 Intervju: Biljana Pehrsson

Bostadsutvecklaren Nordr jämställer sina klimatmål med de ekonomiska målen och har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2025. Ambitionen är att leva upp till Parisavtalets mål – och att samtidigt göra det lika naturligt att arbeta för minskade utsläpp som att nå ekonomiska resultat. Hur löser man den ekvationen? Och hur är det för Biljana Pehrsson, som relativt nytillträdd vd, att anta den utmaningen? Vad kan hon bidra med efter alla år som börs-vd på den kommersiella sidan?

Biljana Pehrsson, vd, Nordr

 

12.10 Lunch och mingelpaus

 

13.10 EU:s nya taxonomi: Vilka regler måste fastighetsägarna följa?

EU:s taxonomiförordning började att gälla i fjol. Vad har den nya regleringen inneburit och hur påverkas fastighetsbolagen? Här rätas frågetecknen om gällande status ut. Och vilka andra redovisningskrav kommer vi att få se i framtiden?

Mattias Johansson, partner och auktoriserad revisor, KPMG


13.35 Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I samband med utvecklingen av fastigheten Greenhouse i Solna Strand har ett spännande samarbete mellan Humlegården och belysningsföretaget Fagerhult initierats. Genom att återbruka befintlig belysning och skapa en nytänkande process för ombyggnation av armaturerna på plats i byggnaden har projektet uppnått en miljöbesparing på 75 ton koldioxid, och samtidigt utrustats med ett toppmodernt belysningssystem. Här får vi höra arbetssättet från de båda aktörerna.

Clas Boudrie, projektchef, Humlegården

Kjell Wallin, ljusrådgivare, Fagerhult


14.00 Social hållbarhet – värdefullt för såväl samhället som affären

Genom tydliga och mätbara satsningar på social hållbarhet kan fastighetssektorn skapa stort värde för både samhället och affären. Tove Lindahl Greve, vd på Ansvaret, berättar varför vi bör betrakta samhällsansvaret som en affärskritisk fråga och ger konkret vägledning i hur man som bolag kan sätta strategi och få leverans på sitt sociala hållbarhetsarbete.

Tove Lindahl Greve, vd, Ansvaret

 

14.25 Fika och mingelpaus

 

14.55 Hållbara projekt – på riktigt

Hur kan vi skapa hållbara projekt på riktigt? På denna föreläsning får vi följa med på en resa genom tre olika projekt där hållbarhet varit i fokus, vi får höra om utmaningar och framgångar. Hållbarhet handlar inte bara om att återbruka och använda hållbara material. Hållbarhet handlar till stor del om att hitta nya lösningar och att skapa fastigheter som håller över tid. Studio Stockholm har utvecklat flertalet transformationsprojekt och har många lärdomar att ta med till nybyggnation. Hur ritar, och bygger, vi en fastighet som är planerad att vara aktuell och relevant i 300 år? 

Alessandro Cardinale, arkitekt och grundare/partner, Studio Stockholm


15.15 Panel: Hållbarhet och lönsamhet här och nu – och i framtiden

Ingen kan anklaga den stora massan av aktörer för att inte tänka hållbart. Men hur jobbas det dagligen med att hela tiden tänka grönt, i varje enskild process och beslutsfattande? Hur ska det gå genom en röd (eller grön) tråd i verksamheten och vilka tuffa utmaningar väntar framöver? Vilken roll spelar egentligen digitaliseringen för en hållbar framtid? Här diskuterar ett antal personer med stor insikt på området alla aspekter i byggprocesserna – och hur man alltid bör jobba för att inte tappa den gröna gnistan.

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Elinor Blomberg, arkitekt/hållbarhetsexpert, Belatchew

Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

Linda Schuur, hållbarhetschef, Intea

Johanna Munck, vd, Strategisk Arkitektur

Erik Vallgårda, COO, Sally R

Niklas Jakobsson, Head of Strategy and Sustainability, Division Infrastructure, Afry

 

15.45 PRISUTDELNING: Årets Unga Hållbarhetsprofil 2023

Presentation av juryn och slutkandidaterna till den första upplagan av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Vinnaren utses!

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan (ordf)

Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

Rahel Belatchew, vd/grundare, Belatchew


16.00 BRANSCHMINGEL

Stora Hållbarhetsdagen 2023

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 11 maj, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).
Cirka 16 – 17: Branschmingel.

Pris:   5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:

Partners: