Image

Stora Hållbarhetsdagen - 11 maj 2022

Årets mötesplats om värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen

11 maj 2022

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Hållbarhetsdagen 2022

09.00 Välkommen!

Anna Bellman
, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se, Nordic Property News

09.10 Inledning: Sasja Beslik

Sasja Beslik, som kom till Sverige som flykting från kriget i Jugoslavien, är i dag en av världens mest inflytelserika personer när det kommer till gröna och hållbara investeringar. Efter tio år som ansvarig för gröna investeringar på Nordea gick han 2019 över till den schweiziska privatbanken J Safra Sarasin, som betraktas som en av de ledande aktörerna i världen inom hållbara investeringar. I sin bok Where the Money Tree Grows, som kom 2021, resonerar han kring lönsamma investeringar i hållbarhet, men är också kritisk till det ekonomiska systemet där den växande ojämlikheten är ett hinder för att nå ett hållbart samhälle. Hur ser han på hållbarhetsläget i världen och möjligheterna för gröna investeringar i samhällsbyggnadssektorn?
Sasja Beslik, chef för hållbar finansiell utveckling, J Safra Sarasin

09.50 Makroanalys

Ukraina, inflation, räntor, Kina, pandemi, höga energipriser – det finns väldigt mycket som påverkar det makroekonomiska läget. Hur mår världen, och därmed Sverige och vår fastighetsmarknad, den 11 maj 2022?
Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

10.20 Analys: Vad betyder hållbarhetssatsningar/certifieringar för värdena?

Miljö- och hållbarhetssatsningar är viktiga för varumärket och oftast finns det även ekonomiska incitament för att hållbart företagande. Men hur ser de faktiska siffrorna ut?
Betalar hyresgästerna mer för gröna lokaler? Hur mycket påverkar certifieringar värdena? Hur är finansieringsförutsättningarna för olika typer av hållbara bestånd?
Anders Elvinsson, chef, Värdering och Strategisk rådgivning, Cushman & Wakefield 

10.50 Fika och mingelpaus

11.20 Klimatförändringar – hur måste branschen anpassa sig?
De senaste åren har vi sett allt fler väderkatastrofer, som har lett till bland annat stora översvämningar. IPCC slår fast att klimatförändringarna är orsakade av människan och att det mer extrema vädret är en följd av dem. Det här ställer nya och högre krav på fastighetssektorn – hur måste vi anpassa oss till den nya verkligheten?
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

11.45 Den utbredda kriminaliteten i byggsektorn

”Minst 90 procent av de östeuropeiska byggföretagen i Sverige fuskar med löner, skatter och sociala avgifter” – Lennart Weiss uttalande har väckt stor uppmärksamhet i branschen och den allvarliga situationen bekräftades av Byggmarknadskommissionen tidigare i år.
Hur gör företagen för att runda de svenska lagarna och reglerna?
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

12.00 Panel: Bygg-kriminaliteten – vad måste göras?
Det har gått så långt att kriminaliteten i byggsektorn har jämförts med kokainförsäljningen i Stockholm – alla vet att den finansierar gängkriminalitet men alltför många väljer att blunda för problemet. Vad behöver göras för att komma till rätta med situationen? Vilka krav kan ställas från och på beställarsidan? Ett stort problem som ”alla” är överens om är att myndigheterna i dag inte kan dela information med varandra i tillräckligt stor utsträckning – vad kan branschen göra för att ligga på i den frågan?
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet, Skatteverket
Claes Thunblad, chef affärsutveckling, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen 
Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta
Håkan Isfalk, marknadschef, Skanska

12.35 Lunch och mingelpaus

13.35 FN:s Globala mål för hållbar utveckling – hur översätts de till praktiskt arbete i projekt?

De globala målen är något vi alla är överens om att vi bör arbeta mot. Men hur gör vi det?
Här vägleder AFRY:s hållbarhets- och klimatexperter kring målen för tydliga åtgärder i arbetet i samhällsbyggnadssektorns vardag.
Clara Lindell, hållbarhetsansvarig, Projektledning, AFRY
Camilla Fransson, klimatrådgivare, Cost Management, AFRY

14.00 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi för kommersiella lokaler
Fastighetssektorn står i dag för en betydande del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. De största avtrycken görs av nyproduktion och stora lokalanpassningar. Ökad resurseffektivitet och ett mer cirkulärt tänkande minskar behovet av nyproduktion och lokalanpassningar, något som även ger omställningsmöjligheter.
Ken Strand, founder, OfficeSwapp

14.25 Panel: Greenwashing i branschen

Att slänga sig med gröna budskap är en sak – att göra verklig nytta är en helt annan. En EU-granskning förra året visade att nästan hälften av miljöpåståenden i reklam saknade tillräcklig grund. Trovärdigheten kring alla gröna budskap kan ifrågasättas: Om alla säger sig vara gröna -är då någon egentligen grön? Ledande aktörer diskuterar problematiken med greenwashing och hur hållbarhet egentligen kan och bör mätas.
Peter Ullstad, arkitekt, grundare, Codesign
Jeanet Corvinius, ordförande, Byggcheferna
Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC
Åsa Lindgren, hållbarhetschef, Ramboll Building
Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef, Handelsbanken

14.55 Fika och mingelpaus

15.25 Inspiration: Återbruk – praktiska lärdomar

Är det möjligt att uppnå en CO2-neutral fastighetsportfölj utan extern klimatkompensation redan 2028? Fastighetsinvesteraren NREP har åtagit sig att nå den ambitiösa målsättningen. Ett av många tillvägagångssätt för att minska klimatavtrycken i utvecklingsfasen är cirkulärt byggande och återbruk, som bolaget sedan länge brutit ny mark inom. Här berättar Joanna Berg på NREP om lärdomarna från de två stora danska bostadsprojekten Resource Rows och Upcycle Studios - varav det sista består av två tredjedelar återbrukat material. Nu har bolaget initierat Idéfabriken i Skarpnäck, Stockholm, med målsättningen att utveckla det mest omfattande återbruksprojektet i Sverige. Vilka är de främsta lärdomarna – och fällorna – i arbetet för ett ökat återbruk?
Joanna Berg, regionchef, NREP

15.50 Avslutningspanel: Hållbarhet i framtiden – visioner och breda tankar

Det som började med miljötänk har genom åren breddats och i dag pratar vi ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet eller ESG, environmental, social och governance. Hur kommer hållbarhetsarbetet att förändras de kommande åren. Vilka nya aspekter (och därmed affärsmöjligheter och -risker) kommer att ingå i framtidens hållbarhetsbegrepp?
Robert af Wetterstedt, hållbarhetsspecialist, Bjerking
Amanda Borneke, specialist på cirkulär ekonomi inom Bygg och Fastighet, Sweco 
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum
Maria Björholt, Chief Sustainability officer, Polar Structure
Anna Svensson, innovationschef, Soltech Energy Solutions

Stora Hållbarhetsdagen 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 11 maj, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas.tolleson@fastighetssverige.se

Arrangörer:Partners: