Image
Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa, menar IVL.

IVL: "Klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa"

Energi/miljö IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.