Image
Skanska säljer till Vacse.

Skanska säljer domstolsbyggnad i Växjö till Vacse

Transaktioner Skanska säljer en domstolsbyggnad i Växjö, där Domstolsverket är hyresgäst, för cirka 490 miljoner kronor. Försäljningen bokförs av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet, 2024. Tillträde och erläggande av köpeskilling sker i samband med att domstolen står färdig, vilket planeras till fjärde kvartalet 2026.


Det nya Norrlidens entré.

Skanska Sverige säljer vårdlokaler i Kalmar till Vacse

Bygg/Arkitektur Skanska Sverige säljer Norrlidens nya vårdlokaler, med Region Kalmar län som hyresgäst, till Vacse för cirka 150 miljoner kronor. Projektering pågår och avsikten är att byggnationen ska kunna påbörjas nästa år. Vacse tillträder fastigheten i samband med färdigställande i slutet av 2026.


Enköpings blivande kommunhus.

Vacse köper Enköpings kommunhus av Skanska

Bolag Skanska säljer Enköpings nya kommunhus som är under uppförande till Vacse för cirka 250 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska kommersiell fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2023.


Den nya domstolsbyggnaden i Växjö.

Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö

Transaktioner Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Växjö. Den nya domstolen är ritad av ON Arkitekter och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.


Vacse tillförs 500 miljoner kronor i nytt eget kapital

Bolag Vacses sju ägare har tillfört bolaget sammanlagt 500 miljoner kronor genom ovillkorade aktieägartillskott. Tillskotten sker pro rata och ändrar därmed inte ägarbilden som alltså är intakt.


Hovrätten i Malmö, Flundran 2.

Hovrätten i Malmö rustas med hjälp av AI

Energi/miljö Malmö hovrätt utrustas med Myrspovens myCoreAI för att vara redo för ökad användning samtidigt som miljöavtrycket minskas.


Kontorsbyggnaden i Karlskrona.

Skanska säljer kontorsbyggnad i Karlskrona till Vacse

Uthyrning Skanska säljer en kontorsbyggnad under uppförande i Karlskrona till Vacse för cirka 250 miljoner kronor. Byggnaden ska bland annat inrymma Boverkets huvudkontor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska kommersiell fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2023.


Borås tingsrätt.

Vacse köper Borås tingsrätt av Skanska

Transaktioner Skanska säljer nya Borås tingsrätt till Vacse för cirka 320 miljoner kronor.


Enköpings nya kommunhus kommer att ligga på samma plats som det gamla kommunhuset – men se något annorlunda ut.

Vacse förvärvar Enköpings nya kommunhus

Bygg/Arkitektur Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt kontorshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping.


Regionens hus.

Vacse köper Regionens hus i Skövde av Hemsö

Transaktioner Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde "Regionens Hus" av Hemsö via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bland andra Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner kronor före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt.


Färgskrapan.

Vacse tecknar hyresavtal med Åklagarmyndigheten

Uthyrning Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 1 462 kvadratmeter kontorsyta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Åklagarmyndigheten tillträder de nya lokaler under sommaren 2021.


Fredrik Linderborg.

Fastighetsbranschens jordbrukare växlar upp

Bolag Vacse grundades 2009 och är inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Det totala fastighetsinnehavet är värt drygt 6,5 miljarder kronor. Företagets vd Fredrik Linderborg berättar för Fastighetssverige vad de arbetar med nu och varför deras affärsidé är helt rätt.


Fredrik Linderborg

Tålmodigt Vacse fortsätter växa: "Ska skörda de kommande åren"

Bolag "Branschens jordbrukare" är redo att skörda frukten av det de sått på marknaden de senaste åren. Vd:n Fredrik Linderborg analyserar Vacses starka 2019 och berättar mer om de framtida planerna för samhällsfastighetsbolaget.


Vacse hyr ut till Kungliga Biblioteket i Håbo. Veidekke har fått bygguppdraget.

Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Kungliga biblioteket

Bygg/Arkitektur Vacse uppför en tillbyggnation av befintlig fastighet i Håbo kommun om cirka 4 000 kvadratmeter där Kungliga biblioteket (KB) har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. Entreprenör för projektet, som upphandlats enligt LOU, kommer vara Veidekke Entreprenad AB.


Fredrik Linderborg.

Vacse och Serneke bygger Norrköpings nya tingsrätt

Bygg/Arkitektur Serneke Projektutveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny tingsrätt i Norrköping. Fastigheten tillträds under 2022 och kommer att vara belägen i området Saltängen.


NCC bygger en skola på Björkö. Vacse köper fastigheten vid färdigställande.

NCC och Vacse bygger skola på Björkö

Bygg/Arkitektur NCC utvecklar och bygger en skola på Björkö utanför Göteborg för 300 elever, med kommunen som hyresgäst. Projektet genomförs i samarbete med Vacse som förvärvar projektet när skolan är färdigställd.


Skanska utvecklar och säljer nytt kontorshus för en halv miljard

Transaktioner Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten säljs samtidigt till Vacse för cirka 500 miljoner kronor och hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.


Vacse efter förvärvet: "Vi shoppar inte loss"

Bolag Vacse har just köpt Skanskas projekt Skeppsbron i Jönköping. För Fastighetssverige berättar bolagets vd om varför man nu går in i Jönköping och anledningen till att man vanligtvis håller hårt i plånboken.


Vacse köper Skanskaprojekt i Jönköping

Transaktioner Vacse köper Skanskas projekt Skeppsbron i Jönköping – 16 000 kvadratmeter med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster.


Vacse etablerar grönt ramverk

Ekonomi/Finansiering Vacse har sedan 2014 funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets MTN-program. Nu tar Vacse nästa steg och har i samarbete med Handelsbanken tagit fram ett ramverk för grön finansiering.