Image
Arkitektbild av Trollbärsvägens blivande förskola i Tynnered.

Serneke bygger ny förskola i Tynnered

Bygg/Arkitektur Serneke Sverige har tecknat avtal med Göteborgs stad om att bygga en ny förskola i Tynnered, Västra Frölunda. Arbetena inleds i maj och förskolan ska stå klar under hösten 2025.


En skiss från ett tidigare skede av markanvisningen. Nu har två tunga aktörer hoppat av brf-projektet i Tynnered som därför krymper i storlek.

Bostadsduo hoppar av – nu krymper projektet

Bygg/Arkitektur Två tunga aktörer lämnar långdraget brf-projekt i västra Göteborg – kvar blir endast en aktör som nu blir ensam byggherre samtidigt som projektet krymper i storlek. Fastighetssverige berättar mer.


Norra Dragspelsgatan i Frölunda.

Fastighetsägare i nytt samarbete i Frölunda-Tynnered

Bostäder Med det gemensamma målet att förstärka samverkan mellan aktörer och skapa en positiv utveckling i Frölunda och Tynnered samlas nu fastighetsägare, polis och Göteborgs Stad i ett gemensamt BID-samarbete. Fastighetssverige frågade Ulf Malm, verksamhetschef i den nybildade föreningen Fastighetsägare i Frölunda och Tynnered, om hur tankarna gått kring det nya samarbetet.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter köper byggrätter för hyreslägenheter i västra Göteborg

Transaktioner K-Fast Holding AB har ingått avtal om förvärv av byggrätterna Göteborg Önnered 45:15 och 45:16. Detaljplanen för fastigheterna vid Opaltorget i Västra Göteborg har vunnit laga kraft och K-Fastigheter planerar att bygga omkring 100 hyresrätter i kvarteret.


Stena och Attendo bygger nytt äldreboende i Tynnered

Bygg/Arkitektur 2021 står ett nytt äldreboende på Smaragdgatan i Tynnered klart. Äldreboendet består av 96 lägenheter och skapar cirka 100 nya jobbtillfällen. Bakom satsningen står Stena Fastigheter Göteborg och Attendo.


Offentliga Hus köper samhällsfastighet under uppförande i Göteborg

Transaktioner Offentliga Hus har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning. Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar år 2020 vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg.


Tuve Bygg bygger tiovåningshus i Tynnered

Bostäder Som en del i satsningen BoStad2021 planerar Framtiden Byggutveckling och Bostadsbolaget att bygga 91 nya hyresrätter på Briljantgatan i Tynnered. Tuve Bygg AB vann upphandlingen och kommer att utföra projektet som en totalentreprenad.


MVB bygger i Tynnered

Bygg/Arkitektur MVB har startat byggnationen av tre nya hyreshus vid Grevegårdsvägen i Göteborg. Projektet är en del av förnyelsen kring Opaltorget i stadsdelen Tynnered och förväntas, tack vare prefabteknik, skapa minimal störning för de närboende.


Fler bostäder på gång i utsatta områden i Göteborg

Bostäder Bostadsbyggandet snabbas på i utsatta områden med Bostad 2021-projektet. Nära 2000 bostäder är på gång. Av dessa är 450 bostäder på gång i Bergsjön. Detaljplaner är på väg att antas även i Tynnered och Gårdsten.


Byggstart för Frejaskolan i Göteborg.

Första spadtaget för Frejaskolan i Göteborg

Bygg/Arkitektur I dag tas det första spadtaget för Frejaskolan, vilket är resultatet av en allmän arkitekttävling arrangerad av Lokalförvaltningen i Göteborg som Tengbom vann 2014.