Image
Kvarteret Vesslan i Trelleborg.

Trelleborgshem bygger nya bostäder i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Det kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem har ingått ett avtal med Nimab Entreprenad AB för att bygga 12 nya hyresbostäder på fastigheten Vesslan 6 intill Axel Ebbe museet och badhuset i centrala Trelleborg.


Acrinova avyttrar flerbostadsfastigheten Euron 2 i Trelleborg..

Acrinova säljer i Trelleborg

Transaktioner Acrinova meddelar att bolaget ingått avtal den 19 december 2023 om att avyttra fastigheten Euron 2 i Trelleborg. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 151,5 miljoner kronor.


Axel Ebbes konsthall, visionsbild.

NCC bygger ut Axel Ebbes konsthall i Trelleborg

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Trelleborgs kommun ska NCC renovera och bygga till Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor.


KlaraBos vd Andreas Morfiadakis.

Klarabo hyr ut 500 kvadratmeter i Trelleborg

Uthyrning Klarabo hyr ut 500 kvadratmeter anpassat för förskoleverksamhet i Trelleborg.


Specialfastigheter får uppdrag att uppföra ny anstalt i Trelleborg.

Specialfastigheter får uppdrag att uppföra ny anstalt i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Kriminalvården har genomfört upphandlingen Hyresvärd Anstalt Trelleborg. Efter genomförd kvalificering och utvärdering har det konstaterats att anbudet från Specialfastigheter uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga.


Tengbom ritar förstudie för idrottsstad i Trelleborg.

Tengbom ritar förstudie för idrottsstad i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Tengbom har gjort en förstudie för en idrottsstad för Trelleborgs kommun, i området runt Östervångsparken. Förstudien visar hur kommunen kan skapa en ny stadsdel för idrott och hälsa med plats för ett nytt badhus, en skola med idrottsprofil och bostäder. Söderslättshallen föreslås byggas ut med ytterligare en isyta och Vångavallen ersättas med en ny arena.


Magnus Åkesson, vd för Point Properties och visionen för ett av Sveriges fulaste hus i Bollnäs

Point properties tar ett nytt grepp om förfallna stadskärnor

Bygg/Arkitektur Gamla Åhléns och Domus-hus med parkeringen på taket. Mindre stadskärnor och torg. Och de där udda lokalerna som nästan alltid står vakanta. Fastator ägda Point properties har en väldigt speciell inriktning i sin fastighetsförvaltning och utveckling. "Det finns väldigt mycket potential i att skapa liv och rörelse i de här mellanstora städernas centrala utrymme på alla dygnets timmar" menar vd:n Magnus Åkesson.


Ulf Wallén, vd för Acrinova.

Acrinova förvärvar fastighet i Trelleborg

Transaktioner Acrinova har ingått avtal om ytterligare ett förvärv i Trelleborg – fastigheten Trucken 4, belägen i Västra Industriområdet. Tillträde till fastigheten sker 15 mars 2022. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 9 miljoner kronor.


Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av Catena. Fastigheten är belägen norr om väg 9 i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet.

Catena säljer till Trelleborgs kommun

Transaktioner Trelleborgs kommun köper – kopplar samman Business Center med östlig hamninfart och evakueringsväg.


Hemsö teckar nytt avtal i Trelleborg.

Hemsö tecknar hyresavtal med hotelloperatör i Trelleborg

Uthyrning Hemsö har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Got City Center Hotels för den nya hotell- och konferensanläggningen som ska byggas i centrala Trelleborg. Hotellet kommer att kombineras med det nya kommunhuset och blir 16 våningar högt med panoramautsikt över Trelleborgs stad och havet. Investeringen uppgår till 400 miljoner kronor.


Byggnads AB Gösta Bengtsson och Kaminsky Arkitektur vinner en markanvisningstävling i Trelleborg.

GB Byggnads och Kaminsky vinner markanvisningstävling i Trelleborg

Bygg/Arkitektur GB Byggnads AB och Kaminsky Arkitektur har vunnit markanvisningstävlingen för Kvarteret Ask i Trelleborg.


Waterfront.

MVB bygger kontorshus i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Trelleborgs Hamn har gett MVB uppdraget att bygga Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad.


Magnus Åkesson, vd för Point Properties. Bolaget fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor.

Point Properties har hyrt ut 4 000 kvadratmeter sedan årsskiftet

Uthyrning Fastators innehavsbolag Point Properties koncept för att återskapa levande stadskärnor får allt större genomslag. Sedan årsskiftet har Point Properties tecknat nya hyresavtal med nya hyresgäster om nära 4 000 kvadratmeter. Av dessa är 24 procent inom restaurang och 60 procent inom dagligvaror med en genomsnittlig hyreskontraktslängd om sju år.


Ulf Wallén.

Acrinova bygger klimatneutral fastighet och får statligt investeringsstöd

Bygg/Arkitektur Acrinova har fått besked om att länsstyrelsen beviljar investeringsstöd om totalt 35,2 miljoner kronor för uppförande av flerbostadshus i Trelleborg. Stödet avser fastigheten Euron 2.


Trelleborg.

Heimstaden köper i Trelleborg

Transaktioner Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, har förvärvat ett nyproduktionsprojekt om 11 000 kvadratmeter BTA fördelat på 189 hyresbostäder i Trelleborg. Säljare är I am Home och bostäderna ska byggas i det nya området Västervång. Byggstart är planerad Q3 2021 med färdigställande 2023.


Andreas Birgersson.

ABG Fastena i sin första affär

Transaktioner ABG Fastena förvärvar tre nybyggda livsmedelsfastigheter från NREP. Det största objektet ligger i Tumba i södra Stockholm och de övriga två är belägna i Trelleborg respektive Motala. Fastigheterna är fullt uthyrda med en återstående hyreslängd om cirka elva år. Coop är den dominerande hyresgästen. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 345 miljoner kronor och den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 14 300 kvadratmeter.


Visionsbild för framtida Business Center Trelleborg.

Största fastighetsköpet i Trelleborgs kommuns historia

Transaktioner Trelleborgs kommun köper två strategiskt viktiga fastigheter av Trelleborg AB till en kostnad av 228,5 miljoner kronor. Det innebär att kommunen får en ökad möjlighet att styra utvecklingen av staden utifrån långsiktiga mål om tillväxt och stadsplanering.


Pilspetsen i Trelleborg.

Kian, Preservia och Kjellgren Kaminsky vinner markanvisning i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Nu står det klart att Kian Properties och Preservia i samarbete med Kjellgren Kaminsky har vunnit markanvisningstävlingen i Trelleborg med förslaget "Pilspetsen". Markavisningen avser produktion av 42 lägenheter och 6 radhus. Byggstart är planerad till 2021.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo köper byggrätt i Trelleborg

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal med Trelleborgshem om förvärv av en byggrätt i östra Trelleborg. Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 25 lägenheter där byggstart förväntas i 2021.


Veidekke bygger Köpingeskolan i Trelleborg åt Hemsö.

Veidekke bygger för Hemsö i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Veidekke har av Hemsö fått i uppdrag att bygga nya Köpingeskolan i Trelleborg. Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på cirka 185 miljoner kronor och skolan beräknas vara färdigställd till skolstart hösten 2022.