Image
Björn Andrén.

Björn först i Europa med generativ AI i fastighetsbranschen

Teknik De tre senaste åren har Björn Andrén studerat på Kungliga Tekniska Högskolan, men det var när master-arbetet började närma sig som han började fundera på om det inte borde gå att applicera generativ AI på felanmälningsproblem inom fastighetsbranschen – en bransch där verklighet och dokumentation ofta ser väldigt olika ut.
– Den verkliga världen speglas inte alltid i dataunderlaget, berättar Björn Andrén för Fastighetssverige.


Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet inleder samarbete med svenska proptechföretaget Aktivbo.

Europeiskt bostadsnätverk inleder samarbete med Aktivbo

Teknik Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet, som består av 36 allmännyttiga bostadsföretag från Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien, anlitar proptechföretaget Aktivbo för att arbeta med kundnöjdhet och datadrivna förbättringar.


Debatt: "Dagens finansieringsmodeller kommer inte att lösa snabbt ökande krav på energieffektivisering"

Teknik Fastighetsbranschens kanske största utmaning under kommande år handlar om kraftigt höjda krav på energieffektivisering. Ny lagstiftning och finansmarknad kommer att tvinga fram mycket omfattande insatser som ska genomföras på väldigt kort tid. För många aktörer riskerar det här att bli en existentiell utmaning som kan bli svår att lösa med branschens vedertagna finansieringslösningar, det skriver Jesper Lövkvist, delägare och kommunikationsansvarig på Utopia Arkitekter och Rison Capital i en debattartikel.


Den digitala lösningen innebär att inga nycklar behövs för räddningstjänst under pågående larm.

Heimstaden ger räddningstjänsten digitala nycklar

Teknik Heimstaden blir första bostadsfastighetsbolaget att koppla upp fastigheter mot behörighetssystemet Smart Passage i Linköping och Norrköping.


Mindre än hälften av fastighetsbolagen har idag en plan för hur man ska skydda företaget mot cyberbrott.

Fastighetsbolagen dåligt rustade mot cyberbrott

Teknik 2024 är ett kritiskt år för nödvändiga investeringar inom cybersäkerhet. Ett svårare geopolitiskt läge, ny teknologi, hårdare reglering och ett ökat beroende av digitala system riskerar att bli en perfekt storm för verksamheter som inte står förberedda. Daniel Aldstam, koncernsäkerhetschef på GlobalConnect, berättar för Fastighetssverige vad man som fastighetsbolag kan behöva tänka på.


Lisa Anger pratade om hur AI påverkar branschen på Stora Proptechdagen.

AI förändrar allt: "Vi kan förvänta oss stora företagsutmaningar"

Teknik Den pågående och framtida AI-transformationen påverkar dagens affärsmodeller och formar framtidens affärer. Utmaningarna är lika många som fallgroparna. Vilka investeringar bör man göra? Lisa Anger, CDO på Semrén & Månsson, menar att vi befinner oss i en både extremt spännande och utmanande tid.
– Utvecklingen skenar fram, samtidigt som den aldrig mer kommer att gå så här långsamt. AI kommer att förändra spelplanen för hela bygg- & fastighetsbranschen.


Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen.

Lantmäteriet vill rikta digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Teknik Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen. Färdplanen ska få fart på den digitala omställningen och öka dess möjligheterna och fördelar. När förslagen genomförts blir processerna mer kostnadseffektiva och hållbara, kommuner kommer till exempel att rättssäkert kunna bevilja en stor del av alla bygglov på digitala detaljplaner.


Digitaliseringen av det svenska fastighetsbeståndet går långsamt. Men nya tekniker kommer ständigt.

Proptech-verktygens utformning: Brett eller spetsigt?

Teknik Det dyker ständigt upp nya proptech-bolag på marknaden och fastighetsägare har mängder smarta digitala produkter att välja bland. Men ska man tänka allt-i-ett-verktyg eller välja bäst-i-sin-klass? Jens Björk från proptech-företaget Planima ger sin syn på hur fastighetsbranschen kan bli bättre på att hantera frågan.


Christoffer Börjesson.

Newsec-profilen: Därför är standardiserad digitalisering nödvändig

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.


Peter Backström, vd Sveaviken PM.

Sveaviken vill se mer AI-hjälp i fastighetsförvaltning

Teknik Det går fort när det gäller innovation inom fastighetsförvaltning. Nya koncept, med inspiration från e-handel och digital vårdhantering, tas fram i rasande tempo. Men är bilden av hur mycket digital förvaltning förbättrar situationen för de boende realistisk? På Sveaviken PM vill man till exempel nyttja AI och digitalisering i större utsträckning och göra branschen mer datadriven. Peter Backström, vd, berättar för Fastighetssverige om sina tankar kring integrerad och proaktiv förvaltning.


Rikshem ingår avtal med Kiona om digital fastighetsdrift.

Rikshem och Kiona inleder samarbete om fastighetsdrift

Teknik Kionas produkt, Web Port, har valts som den primära digitala plattformen när det gäller fastighetsdrift av Rikshems portfölj av byggnader. Tanken är att avtalet ska förbättra och effektivisera förvaltningen och kontrollen av Rikshems varierande utbud av fastigheter.


36 svenska butiker berörs när Teknikmagasinet går i konkurs. Nu är det bekräftat att kedjan läggs ner.

Bekräftat: Teknikmagasinet läggs ner

Handel Butikskedjan Teknikmagasinet läggs ned. Det står klart sedan konkursförvaltaren inte lyckats hitta någon som vill driva verksamheten vidare, det skriver Handelsnytt.


Balder är en del av den framtida stadsutvecklingen i stadsdelen Stångebro i Linköping. Kartan till höger visar den preliminära avgränsningen av planområdet i röd inringning. Grönt område i den övre delen avser korridoren för Ostlänken.

Balder satsar på stadsdelsutveckling i Linköping

Bygg/Arkitektur Stångebro i Linköping ska få ett ansiktslyft med bland annat nya bostäder och kontor och Balder är en av de drivande bolagen i utvecklingen. De inblandade bolagen ansökte om planbesked redan 2019 men det är först nu som de första konkreta stegen kan tas, Fastighetssverige berättar mer.


Fastigheten Grusbacken 2 i Helsingborg.

Castellum fyller på med ytterligare batterilager

Energi/miljö Batterilagret som ansluts på en av Castellums fastighet har en kapacitet på 430 kW i effekt och 430 kWh i energi samt en vikt på cirka sex ton. Satsningen är ett led i den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag. Syftet är att byggnader ska bli en aktiv del i energisystemet genom att bidra med egenproducerad el till det lokala elnätet när det uppstår flaskhalsar.


Cecilia Hjertzell, marknads- och hållbarhetschef på T.Loop.

"Vi expanderar inte i kvadratmeter – utan i megawatt"

Uthyrning Nyligen kom ett uppdaterat EU-direktiv om att datahallar får större krav på energieffektivisering. Samtidigt finns det en potential att stöpa om befintliga hallar för att värma upp fastigheter, minska på energikostnaden och bygga för ett mer klimatvänligt alternativ.
Tloop lanserade sitt första datacenter med Capman Real Estate för en månad sen och nu har de tagit över en datacentral på 800 kvadratmeter på hemlig plats i centrala Stockholm. Bolagets marknads- och hållbarhetschef Cecilia Hjertzell berättar om deras kommande expansionsplaner.


36 svenska butiker berörs när Teknikmagasinet går i konkurs.

Teknikmagasinet i konkurs igen – fastighetsägarna som berörs mest

Handel Release AS som äger Teknikmagasinet i Norge och Sverige ansökte under torsdagen om konkurs, detta enligt ett pressmeddelande. Totalt berörs 370 medarbetare, varav 220 i Sverige, av beskedet som också rör totalt 36 butiker i Sverige. Fastighetssverige har kartlagt hur Teknikmagasinets förhyrningar ser ut och redovisar här vilka fastighetsägare som har störst exponering mot kedjan.


Jonas Stark, till höger, tillsammans med PropTechs vd, Roger Tofft.

Tävling om smart fastighetsförvaltning i Rosengård

Teknik Mästerskapet PropTech Championship 2024 kommer äga rum i Rosengård, Malmö. Målet är att genom innovativa tekniklösningar skapa framtidens boende och en enklare vardag, menar arrangörerna MKB Fastighets AB och PropTech Sweden.


Många kontor kan vara överdimensionerade.

Beläggningsanalys av kontor räknar ut behov av plats

Teknik Analyser som görs med hjälp av sensorer visar det optimala antalet arbetsplatser och hur många små och stora mötesrum som kunden behöver i sitt framtida kontor. Kunden kan därmed minska både kostnader och sina CO2-utsläpp. Flowscape är ett av företagen som gör beläggningsanalyser för att få underlag inför förändringar av kontoren. Fastighetssverige har kollat med bolagets vd hur det går till och vad deras analyser gör med kontorsmarknaden.


Hur det kan se ut när GeoRaptor varit i farten.

Smart digitalt verktyg ger smartare planer

Teknik Norconsults nya GIS-verktyg GeoRaptor tar in och optimerar geodata. Till exempel kan verktyget användas för att hitta den bästa dragningen för en VA-ledning eller optimal placering av en verksamhet. Enligt Norconsult ska GeoRaptor ge underlag för heltäckande bedömning.
– Vi vill kapa en metodik som kan tillhandahålla objektiva och pålitliga underlag, säger Felipe Verdú, teknikledare inom GIS & fjärranalys på Norconsult.


Digital fastighetsmäklare.

Fastighetsbyrån digitaliserar med app och visningshjälp

Teknik Mäklarföretaget Fastighetsbyrån vill förenkla och förbättra för spekulanter som går på visningar. Därför har man nu släppt nyheten Visningshjälpen, som finns i en egen app där också kundernas digitala tjänster kan samlas. Fastighetssverige har ställt lite frågor till Lovisa Hellström, Chief Product Officer på Fastighetsbyrån, om vad som är nytt med appen och hur det hela är tänkt att fungera.