Image
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Här är nyckelfrågorna för allmännyttan

Sverige Efter åtta år vid rodret kommer Sveriges allmännytta framöver att få en ny kapten på skutan. Detta eftersom nuvarande vd Anders Nordstrand går i pension. Den avgående vd:n blickar tillbaka på sina år i Sveriges allmännytta och berättar vad han ser som nyckelfrågorna för allmännyttan i framtiden.


Anders Nordstrand.

Anders Nordstrand lämnar posten som vd för Sveriges allmännytta

Bolag Anders Nordstrand lämnar vd-stolen på Sveriges allmännytta och går i pension. Rekryteringen av hans efterträdare har inletts.


Det finns ett behov av tydligare transparens på hyresmarknaden menar regeringen.

SCB ska utreda hyresdatabas

Bostäder Det behövs bättre information om hyrorna i bostadsbeståndet skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas.


Staffan Claesson, bolagsstrateg när det gäller stadsutveckling, Framtiden byggutveckling.

Allmännyttans roll: Agera draglok för förändring

Bostäder Vilken roll ska Allmännyttan ha i det växande Göteborg? Hur påverkar stora stadsutvecklingsplaner renovering, ombyggnationer och blandning av bebyggelse? Hur skapar man både stadskvalitet och marknadsvärde? Staffan Claesson på Framtiden byggutveckling jobbar med långsiktig strategisk samhällsplanering.
– Vår roll som allmännytta är att skapa värde.


Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström.

Hyresgästföreningen: "Fastighetsägarna vill slå oss i huvudet med ett facit"

Bostäder Hyresgästföreningen vittnar om att årets hyresförhandlingar på ett sätt går lättare i år. Trepartsmodellen har klarnat och förhandlingspunkterna har blivit tydligare. Men det finns en käpp i hjulet – alla de ärenden som Fastighetsägarna tagit till Hyresnämnden för att låta avgöra hyreshöjningen med skiljeman. Carl-Johan Bergström, Hyresgästföreningens förhandlingschef kritiserar Fastighetsägarnas agerande och ifrågasätter hur villiga de egentligen varit att förhandla.


Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Ovanligt lätta hyresförhandlingar för Sveriges Allmännytta

Bolag Det är en splittrad bild av hyresförhandlingarna för Sveriges Allmännyttas medlemmar. På ett sätt går det ovanligt lätt att lösa det lokalt utan att blanda in Hyresmarknadskommittén. Samtidigt har trenden av att förhandla hyran över två år vuxit sig starkare.


Sofia Hansdotter.

"Regeringen har inga åtgärder av betydelse för att få igång byggandet"

Bostäder Det byggs och kommer att byggas för lite i Sverige. Höga byggpriser, hög inflation och höga räntor har lett till att bostadsbyggandet rasat.
En av de stora producenterna av nya bostäder har historiskt sett varit Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, men nu visar deras egen prognos på en kraftig minskning av nyproducerade lägenheter fram till 2027.
– Bostadspolitiken har varit nedprioriterad under flera decennier, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.


Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GRF.

Fastighetsägarna testar nya tvistlösningen i hyresförhandlingarna: "Tankevurpa"

Juridik Årets hyresförhandlingar går trögt menar Fastighetsägarna GFR:s vd Rikard Ljunggren. I flera områden har de nu valt att testa den nya tvistlösningen med skiljeman genom Hyresnämnden. – Förtroendet för trepartmodellen är naggat i kanten, säger han.


Anders Holmestig, Marie Linder och Anders Nordstrand.

Trepartsmodellen: "Man kan ju inte hålla på ett halvår och driva en årlig förhandling"

Stora Bostadsdagen 2023 är första året där den nya trepartsmodellen, som slutits mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna, används. Förhandlingarna har på flera håll återigen dragit ut på tiden – så vilken nytta gör den nya lösningen egentligen? På Stora bostadsdagen i Stockholm stod de tre parternas högsta företrädare för första gången tillsammans på en scen. Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta,
Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna och Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen, diskuterade och debatterade de nya spelreglerna och huruvida det finns andra vägar framåt för att på sikt ha en fungerande ordning.


Hyresförhandlingarna i Skåne förväntas bli lättare än förra året, enligt Fastighetsägarna.

Årets hyresförhandlingar drar igång i 31 skånska kommuner

Ekonomi/Finansiering Idag inleds hyresförhandlingarna om nästa års hyror i 31 kommuner i Skåne. Fastighetsägarna Syd menar att hyrorna behöver höjas mellan 11-12 procent. Deras utgångspunkt är att hyrorna måste utvecklas i takt med kostnaderna för att hyresrätterna ska fortsätta förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Även hyresgästerna är inställda på att hyrorna i år kommer att behöva höjas. Det visar en aktuell Novusundersökning.


Finansministern Elisabeth Svantesson när hon presenterade höstbudgeten igår onsdag.

Branschens reaktioner: Utbredd besvikelse över regeringens budget

Sverige Fastighetssverige har samlat röster från branschen för kommentarer på regeringens budget som presenterades under onsdagen. Att det inte kom fler poster för att hjälpa det krisande bostadsbyggandet beskrivs med besvikelse och samtidigt är man inte förvånade att det blev just så.


Nathalie Brard, Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna vill höja hyran med tolv procent nästa år

Ekonomi/Finansiering Nu inleds hyresförhandlingarna om nästa års hyror i Stockholm och Göteborg och Fastighetsägarna yrkar på att höja hyran med tolv procent. De menar att utgångspunkten är att hyrorna måste utvecklas i takt med kostnaderna för att Sveriges hyresrätter ska fortsätta förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.


Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Nya rapporten: Markpriserna har ökat mest för bostadsrätten

Bostäder Mark- och byggpriserna har ökar drastiskt visar en rapport från Sveriges Allmännytta. Allra stört ökning har man sett för byggande av bostadsrätter. Medlemsföreningens vd, Anders Nordstrand, oroas över hur de ökande kostnaderna för bostadsrätter kommer påverka även priserna för hyresrätten.


Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förhoppningar inför branschens krismöte med bostadsministern

Bostäder Flera av de branschaktörer Fastighetssverige varit i kontakt med menar att det behövs ett politiskt ledarskap för att konsekvenserna av tvärniten i byggandet inte ska bli förödande. Byggföretagen, Byggnads, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta är några av de aktörer som kommer delta på mötet senare idag.


Centralpalatset i Gävle.

Gävleborg toppar hyreshöjningen

Bostäder Över en miljon hyror, närmare 82 procent, är nu färdigförhandlade. Sammantaget har årets hyresförhandling hittills resulterat i en snitthöjning på 4,2 procent skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Av de olika regionerna så blir hyreshöjningen i snitt som högst i Gävleborg.


"För att avhjälpa för snabb avrinning av skyfall behövs något annat än det gamla vanliga stupröret, brunnen och vattenledningen i marken," säger Johan Holmqvist på IVL.

Sveriges bostadsbolag ligger efter med klimatanpassning – nu får de vägledning

Energi/miljö IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta har som projekt tagit fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning. Johan Holmqvist på IVL berättar för Fastighetssverige hur det är tänkt att fungera.


Detta gäller för 2023

Nya lagar som påverkar fastighetsbranschen 2023

Juridik Tvistelösning i hyresförhandlingar, starkare skydd på bostadsrättsmarknaden, fastighetsnära förpackningsinsamling och att universitet ska få hyra ut bostäder till doktorander är de nya lagar och förordningar som nu är gällande i Sverige. Läs mer om reaktionerna på vad de nya årets lagar har att bjuda på.


Sofia Hansdotter, expert på Sveriges Allmännytta

Nästan hälften av allmännyttan stoppar byggstarter

Bygg/Arkitektur En stor del av de allmännyttiga bostadsföretagen har redan nu ändrat sina byggplaner och kommer att bygga färre bostäder nästa år. Det visar en ny enkät som Sveriges Allmännytta gjort bland sina medlemmar.


Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Rikshem ansluter sig till Sveriges Allmännytta

Bostäder Rikshem är ny associerad medlem i Sveriges Allmännytta. Rikshems ansökan godkändes på Sveriges Allmännyttas styrelsemöte den 9 december 2022.


Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Så ser Sveriges Allmännytta på hyresförhandlingarna

Uthyrning Hyresförhandlingarna för 2023 har pågått i snart en månad och debatten har duggat tätt mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Båda parter har hänvisat till Trepartsmodellen, en uppgörelse som slöts i somras om vilka parametrar som ska vägas in i förhandlingarna som skulle underlätta hyressättningen framöver. Men som namnet antyder är de tre i överenskommelsen, och för Fastighetssverige berättar Sveriges Allmännyttas vd hur de ser på förhandlingarna nu.