Image
Ödegårdsgatan i stadsdelen Johannelund, Linköping. Stångåstaden evakuerar nu sina hyresgäster från sin explosionsdrabbade fastighet. Bilden är ett montage.

Stångåstaden evakuerar hyresgäster ur explosions-skadad fastighet

Bostäder Det var under natten mellan onsdag och torsdag som en explosion inträffade på Ödegårdsgatan i stadsdelen Johannelund i Linköping. Nu visar undersökningen att skadorna på konstruktionen är mer omfattande än vad den första bedömningen gjorde gällande. Med anledning av detta kommer fastighetsbolaget Stångåstaden nu att påbörja evakuering till annan bostad för alla drabbade kunder i fastigheten.


Maria Garmert.

Maria Garmert blir ny förvaltningschef på Stångåstaden

Bolag Maria Garmert har utsetts till förvaltningschef för Stångåstaden. Hon tar över efter Ulf Gustafsson som valt att gå i pension efter att ha haft flertalet ledande roller inom Stångåstaden koncernen under många år. Maria Garmert tillträder sin anställning den 1 oktober 2023.


Illustration av kvarteret Djurgården.

Peab bygger hyreslägenheter och vårdcentral i Linköping

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga 176 hyreslägenheter, vårdcentral och lokaler i Linköping. Beställare är AB Stångåstaden och kontraktssumman uppgår till 346 miljoner svenska kronor.


Dynamiken är ett av Stångåstadens projekt i Linköping som nu fått grönt ljus.

Stångåstaden ger grönt ljus till 553 nya bostäder till värde av 1,3 miljarder

Bostäder I dagarna har Stångåstaden skrivit avtal om att bygga 553 nya bostäder runtom i Linköping. Det handlar om 176 bostäder i Linköpings nya område Djurgården, 192 bostäder (med option på ytterligare cirka 50) i kvarteret Dynamiken i Ebbepark, och 185 nya studentbostäder i studentområdet Flamman i Gottfridsberg. Totalt uppgår värdet till 1,3 miljarder kronor.


Skiss över Stångåstadens förslag till central förtätning i Linköping. Den högsta byggnaden i skissen föreslås bli 14 våningar hög.

Duo föreslår högtflygande central förtätning

Bygg/Arkitektur Linköpings största hyresvärd vill satsa centralt och bygga på höjden – men ambitionerna kan behöva skrivas ned för att kunna genomföras framöver. Fastighetssverige berättar mer.


Fredrik Törnqvist.

Fredrik Törnqvist blir ordförande för europeiskt bostadsnätverk

Bolag På fredagen tog Sverige över ordförandeklubban för Eurhonet, ett nätverk för bostadsbolag vars syfte är att främja kunskapsutbyte mellan europeiska bostadsbolag och bevaka bostadsfrågorna inom EU. Fredrik Törnqvist, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, tar över ordförandeskapet för de 38 medlemsbolagen med totalt 1,2 miljoner bostäder.


Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden och Eddy Demir, vd ED Bygg. På bilden syns även (från vänster) Robert Bäckström, projektledare Stångåstaden, Henrik Eklund, affärschef ED Bygg, Mats Persson, chef nyproduktion Stångåstaden och Michael Stenberg, fastighetschef Stångåstaden.

Stångåstaden bygger ytterligare 105 bostäder i Ebbepark

Bygg/Arkitektur Stångåstaden har skrivit kontrakt med ED Bygg om att bygga ytterligare 105 nya bostäder i Linköpings nya stadsdel Ebbepark. Höga hållbarhetskrav har ställts i upphandlingen, vilket bland annat resulterar i miljöklassade hus med smart värmeförsörjning.


Fredrik Törnqvist och Patrik Hall.

Heimstaden Bostad köper för 2,5 miljarder i Linköping

Transaktioner Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, förvärvar 1118 hyresrätter i Linköping från det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden till ett värde av 2,5 miljarder kronor och stärker därmed sin närvaro i regionen. Förvärvet tillträds i juli 2021 och finansieras genom lån och eget kapital.


En grov 3D-modell över hur det skulle kunna se ut då Folkungavallen är fullt utbyggd. På bildens övre del, norr om parkeringshuset syns ytterligare ett bostadskvarter samt Snickargatans förlängning till Torkelbergsgatan. Denna del kommer att planeras i en ny detaljplan, Folkungavallen etapp II.

Nu startar tävling om eftertraktat innerstadsprojekt

Bygg/Arkitektur Kommunen planerar för 600 bostäder, ny skola, kontor och parkeringshus på Folkungavallen i centrala Linköping. Nu ska flera av kvarteren i projektet markanvisas genom en tävling. Fastighetssverige berättar mer.


Ett exempel på hur bebyggelsen inom planområdet kan komma att utformas och gestaltas. Vy från väst på Söderleden.

Parkeringsplats gör plats för förtätning i åldrande stadsdel

Bostäder Hundratals nya bostäder ska lyfta och förtäta kommunens befintliga bestånd i den åldrande stadsdelen. Fastighetssverige berättar mer om de expansiva planerna i Linköping.


Bebyggelsen placeras utmed Djurgårdsgatan och byggnaden närmast Skyttegatan föreslås till fyra våningar, resterande byggnader i fem våningar.

Utökar innerstaden med förtätning i strategiskt läge

Bostäder Strategiskt viktigt stråk i Linköping blir utgångspunkten när staden utvecklar centralt belägen stadsdel. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Linköping.

Enad front mot bostadsförmedling i Linköping

Bostäder Vänsterpartiet i Linköping vill inrätta en kommunal bostadsförmedling för att fördela lediga bostäder i staden. Förslaget har dock stött på ett närmast enat motstånd från kommunens egna bostadsbolag såväl som privata aktörer.


Nu går startskottet för 290 bostäder i Ebbepark

Bygg/Arkitektur Stångåstaden har tecknat kontrakt med ED Bygg Sverige kring att bygga 290 bostäder i kvarteret Lugnet i Ebbepark i Linköping. Byggstart beräknas ske under våren 2019.


200 bostäder och fler företag till Ebbepark

Bygg/Arkitektur Nu finns den sista pusselbiten på plats för att kunna utveckla hela Ebbepark i Linköping. I arbetet med detaljplanen bröts den fjärde och sista etappen ut för att möjliggöra en snabbare process med de tre första. Nu har även detaljplanen för den sista delen vunnit laga kraft och det innebär att planeringen för hela Ebbepark kan ta ordentlig fart.


NCC får bygguppdrag av Stångåstaden

Bygg/Arkitektur Stångåstadens nya bostadskvarter i centrala Linköping växer och NCC bygger även nästa etapp. Avtalet är värt cirka 197 miljoner kronor.


Törnqvist om rekordtiderna i Linköping

Transaktioner Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist om storaffären med Heimstaden – och det som låg bakom kraven på köparen.


Fredrik Törnqvist och Patrik Hall.

Heimstaden köper drygt 1 000 lägenheter

Transaktioner Heimstaden köper 1 088 lägenheter och byggrätter för 375 lägenheter av kommunala Stångåstaden i Linköping.


”Vore väldigt bra om vi kan bli fler aktörer på vår marknad”

Bostäder När Stångåstaden i Linköping nu säljer ett flertal bostäder finns det särskilda krav på de som köper: ”Gör att vi får in ytterligare en spelare”, säger Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist.


Stångåstaden öppnar kontor i Vallastaden

Uthyrning Stångåstaden och dotterbolaget Studentbostäder öppnar ett gemensamt servicekontor i Vallastaden, Linköping.


NCC bygger hyresrätter i Linköping

Bygg/Arkitektur NCC bygger ett miljömärkt punkthus med 14 våningar i området Majelden i södra Linköping. Ordern från Stångåstaden på de 50 bostäderna är värd 100 miljoner kronor.