Image
Peab bygger kompetenscentrum i Skellefteå.

Peab bygger kompetenscentrum i Skellefteå

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga kompetenscentret Arctic Center of Energy (ACE) i Skellefteå. Beställare är Skellefteå kommun och kontraktssumman uppgår till 390 miljoner svenska kronor.


På Volten 2 finns möjlighet att bygga ungefär 300 lägenheter. Detaljplanen för området godkändes tidigare under våren.

Kommun köper och avbryter försäljning till SBB

Transaktioner Kommunala bostadsbolaget Skebo, som tidigare sålt delar av bostadsbeståndet till SBB i Skellefteå, köper nu 300 byggrätter av det krisande bolaget. Samtidigt meddelar man att i och med denna affär så kommer man inte sälja en fastighet till SBB som planerat.


Kommunen märker av att det nu är fler som vill bygga bostäder i Skellefteå.

Positiv trend i Norrlandskommunen – fler vill bygga bostäder

Bygg/Arkitektur På bara en vecka har bygglovsverksamheten vid Skellefteå kommun fått in över 40 nya ärenden, vilket enligt kommunen ytterligare tyder på att fler vill bygga bostäder igen. Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden, berättar mer om den positiva utvecklingen.


Nercias nya lokaler hos Diös i Skellefteå.

Nercia får ny adress hos Diös

Uthyrning Kompetens- och rekryteringspartnern Nercia satsar på nya kontors- och utbildningslokaler i Skellefteå. Under våren tar de plats hos fastighetsägaren Diös på Servicegatan. Parterna har tecknat ett grönt hyresavtal och inflyttning beräknas ske i april 2024.


Dagens punkthusbebyggelse i Sjungande dalen, Skellefteå.

Detaljplan godkänd – 200 nya lägenheter kan byggas i Skellefteå

Bygg/Arkitektur 200 nya lägenheter på Sjungande dalen är ett steg närmare nu när bygg- och miljönämnden har godkänt en ny detaljplan för området. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.


Evertherm Outdoor-systemet, exempelbild.

Heimstadens energilösning: Spillvatten i Skellefteå

Energi/miljö Återvinning av spillvärme kan minska behovet av köpt energi och utsläppet av växthusgaser. Nu installerar Heimstaden en ny energilösning i en av sina fastigheter. Energi som annars skulle gått förlorad plockas upp när värme från spillvatten återanvänds.


Flygbild över Skellefteå.

Kommun köper bostäder till anställda för 50 miljoner

Bostäder Skellefteå kommun står i en stor samhällsomvandling där antalet invånare också förväntas öka väsentligt på kort tid. Under 2023 har kommunen slagit rekord i antalet invånare, med en befolkningsökning under året på preliminärt mer än 2 000 personer.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sålt fastigheter för 207 miljoner i fem olika affärer under Q4 2023

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av två fastigheter samt avyttrat och frånträtt fyra fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde var 207 miljoner kronor vilket inneburit en rabatt om cirka en procent jämfört med bokfört värde och en värdeförändring under innehavstiden på plus 28 miljoner kronor. Frånträde har skett av fyra fastigheter och de övriga kommer att frånträdas Q1 2024.


Terminal Skellefteå DB Schenker. Visualisering Skoog Arkitekter.

NCC bygger ny terminal åt DB Schenker i Skellefteå

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Trafikbolaget NP Kågström, ett dotterbolag till Schenker Property Sweden, bygga en ny terminal- och kontorsbyggnad i Skellefteå dit DB Schenker ska flytta hela sin verksamhet. Uppdraget är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 130 miljoner kronor som beräknas vara klart i maj 2025.


Citykompaniet i Skellefteå.

Diös avyttrar fyra fastigheter i Skellefteå

Bolag Diös avyttrar fastigheter för 788 miljoner kronor i Skellefteå med en uthyrningsbar yta om 43 000 kvadratmeter. Fastigheterna innehåller främst lokaler för handel. Köpare är Nordvestor Fastigheter och frånträde sker under januari 2024.


Det är i Skellefteå SBB har sitt näst största bostadsbestånd.

SBB får förlängda markanvisningar – har lovat byggstart 2024

Bostäder SBB har lovat Skellefteå kommun att de ska kunna byggstarta 280 bostäder under 2024, och har planer för ytterligare 200 som väntar på detaljplan. Markanvisningarna har blivit förlängda trots att kommunen återkommande sagt att de inte gör så om inte bolagen går framåt och det kan bli aktuellt med vite om de inte startar som planerat 2024.


Översiktsbild över hur Scharinsområdet kan komma att se ut i framtiden av Safescape, det vinnande bidraget.

Vinnarbidragen utsedda i arkitekttävlingen Europan 17

Bygg/Arkitektur Fem svenska arkitektlösningar är utsedda till vinnare i den svenska delen av arkitekt- och idétävlingen Europan 17. Bland vinnarna står Skavsta i Nyköping och Rimbo – men också Scharinområdet i utkanten av Skellefteå, ett före detta pappersbruksområde som nu kan bli bostäder.


Diös fastighet, Orion 8, i centrala Skellefteå.

Hantverkspizzeria till Diös i centrala Skellefteå

Uthyrning Restaurang Hantverket flyttar in hos Diös på Kanalgatan i centrala Skellefteå. Lokalerna anpassas med återbrukad inredning och öppnar i maj 2024.


Skärmavbild 2023-11-06 kl. 09.07.20

Diös hyr ut till IT-bolaget Explizit i Skellefteå

Uthyrning Skellefteågrundade IT-bolaget Explizit flyttar huvudkontoret till nyproducerade lokaler om 580 kvadratmeter på Hörnellgatan i centrala Skellefteå. Inflyttning sker i januari 2024.


Jennie Åberg, vd MVB Nord.

MVB skriver ramavtal med region Västerbotten

Bygg/Arkitektur Byggföretaget MVB har ingått ramavtal för regionens verksamhet i Skellefteå, vilket innebär att MVB står först i turordningen för alla service- och byggprojekt upp till 35 miljoner kronor.
– Ramavtalet med regionen ger oss en bra bas för vår expansion, säger Jennie Åberg, vd MVB Nord.


Lorents Burman (S) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i Skellefteå kommun.

Kommuntoppen i den gröna industrins Mecka: "Vi har inte tid med den här fastighetskrisen"

Sverige I budgeten så riktar regeringen specifikt in sig på den stadsomvandling som sker i den gröna industrins framväxt i norr, även om man under budgeten för stadsutveckling och bostadsbyggande inte kommer med förslag på hur detta ska gå till. Fastighetssverige pratade med Lorents Burman (S), kommunstyrelseordförande i Skellefteå, om vad han ser för konsekvenser av budgeten för utvecklingen av staden.


Flygbild över Skellefteå.

Arkitema ritar Skellefteås nya lasarett

Bygg/Arkitektur Region Västerbotten bygger ut Skellefteå lasarett med cirka 45 000 kvadratmeter och bygger om ytterligare 16 000 kvadratmeter. Arkitema har vunnit uppdraget att gestalta byggnaderna för totalentreprenören ByggDialog.


Lorents Burman (S) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i Skellefteå kommun.

"Vi är beredda att köpa tillbaka Sara kulturhus från SBB – för rätt pris"

Transaktioner Lorents Burman (S), Skellefteås kommunstyrelseordförande, säger till Fastighetssverige att frågan om att köpa tillbaka fastigheter från SBB kan bli aktuell – men osannolik.


Krister Karlsson, COO på SBB, om bolagets avyttring i Landskrona och den omfattande utvecklingen i norr.

SBB gör ovanlig avyttring i syd och bygger i norr

Transaktioner SBB bjöd på två nyheter igår när det dels stod klart att de säljer tre omsorgsfastigheter till ett kommunalt bolag i Landskrona, samtidigt som de ser att 2023 kommer bjuda på byggrätter för motsvarande 1 030 bostäder i landets norra delar. Krister Karlsson, COO och vice vd på SBB berättar mer och Landskronahems vd kommenterar den ovanliga affären med SBB.


Lorents Burman (S) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i Skellefteå kommun.

Skellefteå: Bara 20 procent av fastighetsutvecklarna kan fortsätta bygga

Bostäder Förra året var Skellefteå den kommun som delade ut näst flest markanvisningar, enbart bräckt av Stockholm. Kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå, Lorents Burman (S), säger nu till Fastighetssverige att man har fått omfördela markanvisningar från fastighetsutvecklare som stått och stampat. "Vi har diskuterat om vi borde införa ett vite för bolagen som inte tar sina markanvisningar framåt".