Image
Grönt ljus för Västra Tegelbruket i Skövde.

Skövde Science City växer efter domstolsbeslut

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen avvisar prövningstillstånd av ärendet gällande detaljplanen för Västra Tegelbruket, Skövde Science City. Det innebär att planen nu vinner laga kraft.


Hem & Hyra rapporterar att Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg.

Här har Oscar Properties övergett sina hyresgäster

Bolag Krisande Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg rapporterar Hem & Hyra. Det finns inte längre någon förvaltare som sköter om fastigheterna som ägs av det konkurshotade bolaget och ingen städar, hämtar sopor eller åtgärdar felanmälningar. Hyresgästerna får heller inte tag på fastighetsägaren, skriver Hem & Hyra.


Thansen öppnar på Stallsiken i Skövde.

Svenska Handelsfastigheter tecknar nya avtal med Dormy och Thansen

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter låter meddela den senaste uthyrningen till Dormy Golf och Fashion. Dormy har ingått ett sjuårigt hyresavtal för en 2500 kvadratmeter stor lokal i Kungens Kurva.


Finansminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen ser över möjligheter att underlätta byggandet

Sverige Under gårdagen presenterades regeringens vårändringsbudget. Hushållens och fastighetsbolagens höga belåning pekades ut som ett oroande moment i den ekonomiska stabiliteten till följd av den stigande räntan. Samtidigt aviserade man att reformer kommer för att underlätta byggandet, samt att man vill köpa fastigheter för som högst 364 miljoner.


Odenhuset i Trollhättan.

Götenehus köper två fastigheter värda en halv miljard

Transaktioner Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 530 miljoner kronor.


Intea köper i Skövde

Transaktioner Intea Fastigheter har ingått avtal om att förvärva 57 procent av aktierna i Kalkstenen Fastighets AB. Bolaget är ägare till fastigheterna Stora Mörke 18 och Ringaren 6 i Skövde där Högskolan i Skövde är största hyresgäst.


Regionens hus.

Vacse köper Regionens hus i Skövde av Hemsö

Transaktioner Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde "Regionens Hus" av Hemsö via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bland andra Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner kronor före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt.


Serneke bygger 88 bostäder i Skövde.

Serneke bygger 88 bostäder i Skövde

Bygg/Arkitektur Serneke och AB Skövdebostäder har tecknat ett totalentreprenadkontrakt gällande projekt Timmergränd. Projektet omfattar nybyggnation av 88 lägenheter med tillhörande gemensamhetsanläggningar i Skövde och har ett ordervärde på cirka 123 miljoner kronor.


David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter.

Gladsheim fortsätter tillväxten med amerikanskt kapital

Bolag Sommaren 2021 skrev Gladsheim ett avtal med den amerikanska investeraren Ares Management som fram till 2026 ska investera upp till två miljarder kronor i bolaget. Det senaste året har Ares kapital hjälp Gladsheim att dubbla antalet lägenheter i beståndet och nästan trippla fastighetsvärdet. För Fastighetssverige berättar Gladsheims vd David Dahlgren mer om det framgångsrika samarbetet och hur de ska fortsätta att växa tillsammans med fler förvärv på gång redan i närtid.


Andreas Birgersson.

ABG Fastena köper lager i Skövde och Kungsbacka

Transaktioner ABG Fastena förvärvar två fastigheter, i Kungsbacka respektive Skövde. Säljare är Grönsakshuset som också tecknar ett nytt 15-årigt hyresavtal i samband med förvärvet.


Mossagården i Skövde.

Tosito och Brixly bygger i Skövde

Bygg/Arkitektur Tosito och Brixly inleder en gemensam satsning i projekt Mossagården i centrala Skövde. Projektet innefattar cirka 150 bostadsbyggrätter om cirka 15 000 kvadratmeter BTA.


Svenska Bostadskompaniet köper i Skövde

Transaktioner Fastators innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet förvärvar åtta bostadsfastigheter centralt i Skövde med sammanlagt 15 400 kvadratmeter. Genom förvärvet utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter till ett totalt värde om cirka 600 miljoner kronor.


David Larsson säljer bolaget som han och hans far Sigvard (bilden till höger, från 1989) har byggt upp.

Säljer familjebolaget – "min far och jag var överens om det här innan han gick bort"

Bolag Sigvard Larssons bolag kämpade sig igenom 90-talskrisen och tillsammans med sonen David kom bolaget tillbaka och växte sig starkt runt västgötaslätten.
Nu säljer David Larsson familjebolaget till Fortinova.
– Det är inte slutet, det är början på något nytt, säger David Larsson till Fastighetssverige.


Stenvalvet köper Raoul Wallenbergskolan i centrala Skövde.

Stenvalvet köper Skövdeskola

Transaktioner Stenvalvet köper Hammaren 16 i centrala Skövde – 5 500 kvadratmeter som i dag till största delen inrymmer Raoul Wallenbergskolan.


Padelsporten växer fort i Sverige. Elva banor byggs på Stallsikens handelsområde i Skövde.

Stor padel court till Stallsiken

Uthyrning G&K Blanks Fastigheter hyr ut 3 500 kvadratmeter till Padel Court Skövde i fastigheten Nicklet 2 på Stallsikens handelsområde. I samband med etableringen är fastigheten fullt uthyrd.


Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter tecknar hyresavtal i Uppsala och Skövde

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat två långa hyresavtal med familjeföretaget Bergendahls avseende två Eko Stormarknader i Uppsala respektive Skövde. Stormarknaderna kommer att ligga på handelsplatsen Bolandcity i Uppsala respektive Stallsikens handelsområde i Skövde. Totalt omfattar avtalen 16 700 kvadratmeter butiksyta med planerad invigning av båda enheter senhösten 2021.


Ilija Batljans SBB säljer till Jan-Erik Höjvalls Amasten.

Amasten miljardköper av SBB – har genomfört nyemission

Transaktioner Amasten köper bostadsfastigheter av SBB för 1,5 miljarder kronor. Efter börsens stängning på tisdagen genomfördes en nyemission av stamaktier till 7,20 kronor per aktie, en rabatt om 5,3 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. SBB är en av investerarna i emissionen.


Gladsheim köper i Skövde.

Gladsheim köper bestånd i Skövde

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har förvärvat ett bostadsbestånd i Skövde för 88 miljoner kronor. Beståndet utgörs av fyra fastigheter och omfattar 80 lägenheter samt en mindre mängd lokaler. Totala antalet kvadratmeter uppgår till 6 650 kvadratmeter. De kommersiella hyresgästerna utgörs främst av Folktandvården, en veterinärklinik och ett gym. Direktavkastningen uppgår till 4,25 procent. Säljare är Westsson Fastigheter. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till närmare 800 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 775 miljoner kronor.


Gröna Skolfastigheter köper Ventilen 1 i Skövde.

Gröna Skolfastigheter köper gymnasieskola i Skövde

Transaktioner Gröna Skolfastigheter har genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten Ventilen 1 i Skövde. Fastigheten förhyrs i dag i sin helhet av Praktiska Sverige AB som ingår i börsnoterade Academedias gymnasieverksamhet.


Eric Bergström, vd för Regio.

Regio säljer i Skövde

Transaktioner Regio har sålt fastigheten Boktryckaren 2 invid Hertig Johans Torg i Skövde till Erik Hemberg Fastighets AB.