Image
Jakob Mörndal är vd för Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management.

M2 Asset Management redovisar miljardförlust

Bolag M2 Asset Management redovisar ökande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet efter skatt blev -2 059 miljoner kronor (-7 600).


Rutger Arnhult.

Arnhult: "Det var min sämsta affär i mitt liv – riktigt usel"

Bolag Under fjärde kvartalet 2023 så fortsatte Corem på samma inslagna spår de haft under helåret med försäljningar av fastigheter i en takt som knappt går att jämföra med något annat bolag på den svenska marknaden. En av alla dessa affärer beskriver vd Rutger Arnhult som den sämsta i hela hans liv.


Rutger Arnhult.

Corem minskar förvaltningsresultat och sänker utdelning

Bolag Corem Propertys bokslutsrapport för 2023 visar på ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår därför sänkt utdelning.
– Arbetet med att optimera vår finansiella struktur fortsätter, och som en del i det ser vi att det vore fördelaktigt att under en tid kraftigt reducera utdelningarna i syfte att prioritera förstärkning av de finansiella nyckeltalen, skriver vd Ruther Arnhult i bokslutskommunikén.


Corem tecknar nytt hyreskontrakt i New York.

Corem tecknar nytt hyreskontrakt i New York

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende 807 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York med The Visualize Group. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det fjärde kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.


Fairway House i Köpenhamn.

Corem tecknar tioårigt hyresavtal med SOS International i Köpenhamn

Uthyrning Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med SOS International avseende 5 160 kvadratmeter kontor i Fairway House, i Köpenhamn. Inflyttning planeras till början av september 2024.


Rutger Arnhult.

Corem har emitterat obligationer för en miljard

Ekonomi/Finansiering Efter börsens stängning kom beskedet att Corem emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om en miljard kronor.


Rutger Arnhult.

Arnhult ökar rejält i Corem

Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management har den 29 december 2023, själv och via helägt dotterbolag, förvärvat 8,1 miljoner aktier av serie A och 70,6 miljoner aktier av serie B i fastighetsbolaget och tillika intressebolaget Corem Property Group AB. Efter transaktionen äger M2 Asset Management AB med dotterbolag 43,9 miljoner aktier av serie A, 460,1 miljoner aktier av serie B samt 3,3 miljoner aktier av serie D. Detta motsvarar 44,6 procent av utestående kapital och 45,6 procent av utestående röster.


Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köper fler aktier i Logistea.

Rutger Arnhult miljon-köper i Logistea

Ekonomi/Finansiering Fastighetsprofilen Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köpte under torsdagen aktier för totalt runt 1,315 miljoner kronor i fastighetsbolaget Logistea.


Corem har tecknat hyreskontrakt med den danska kedjan Normal i Globen Shopping. Dessutom har Normal tecknat ytterligare avtal om nya butiker med Niam och Cavendo på utvalda handelsplatser.

Normal på offensiven – växer med flera butiker hos trio

Uthyrning Corem har tecknat ett femårigt hyreskontrakt med den danska butikskedjan Normal i gallerian Globen Shopping, något som för Normal innebär en nyetablering i området. Dessutom har Niam och Cavendo, som tillsammans äger och utvecklar en portfölj bestående av åtta centrumfastigheter i Stockholmsområdet och Gävle, tecknat avtal med Normal om etablering av ytterligare fyra butiker.


Rutger Arnhult.

Corems planerade försäljningar för 6,9 miljarder avbryts

Transaktioner Corem kommunicerade i oktober att fyra separata avsiktsförklaringar tecknats, avseende avyttring av fastigheter till underliggande fastighetsvärden om sammanlagt drygt tolv miljarder kronor. Nu meddelar bolaget i ett pressmeddelande att två av affärer, motsvarande cirka 6,9 miljarder kronor, avslutas utan avtalad avyttring.


Kontorsprojektet 28&7 beskrivs som en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan.

Sportbar ny hyresgäst i Corems Manhattan-projekt

Uthyrning Corem har tecknat hyreskontrakt med AC Hospitality avseende 353 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, som ska driva restaurang och sportbar i 28&7, kommer att flytta in under det tredje kvartalet 2024 och hyrestiden är 15 år.


Jakob Mörndal är vd för Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management.

M2 säljer nästan hela beståndet i Gävle

Transaktioner Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management säljer samtliga fastigheter utom en i Gävle.


Miljardförlust för M2 och vd Jakob Mörnvall ser behov av ytterligare avyttringar.

Miljardförlust för Arnhults M2

Ekonomi/Finansiering Fastighets- och finansmannen Rutger Arnhults ägarbolag M2 Asset Management redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2023 på -1,5 miljarder kronor (-4,3).


Rutger Arnhult, vd Corem.

Rutger Arnhult: "Stjärnorna har stått rätt"

Bolag Corems vd Rutger Arnhult svarade på frågor när bolagets delårsrapport presenterades under gårdagen. Han pratade bland annat om möjlig fortsatt försäljning av portföljen och om driftnettomarginalen som förbättrats jämfört med föregående år.
– Vi kommer att vara mer slimmade, så man kan nog räkna med att det fortsätter.


Rutger Arnhult, vd Corem.

Miljardförlust för Corem i sänkta fastighetsvärden

Bolag Corem Propertys förvaltningsresultat är lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period 2022. Intäkter och driftsöverskott i stort sett oförändrade sedan förra året, medan de totala värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgår till nästan minus tre miljarder kronor.


Corems vd Rutger Arnhult.

Corems avsiktsförklaringar – ska sälja fastigheter för drygt tolv miljarder

Transaktioner Corem har tecknat fyra separata avsiktsförklaringar om avyttring av fastigheter, till underliggande fastighetsvärden om sammanlagt drygt tolv miljarder kronor.


Kontorsprojektet 28&7 beskrivs som en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan.

En tredjedel uthyrt i Corems NYC-kontor

Uthyrning Corem har tecknat hyreskontrakt med 1 RoundTable Partners avseende cirka 380 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det andra kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.


Corems fastighet Åby 1 197.

Corem tecknar sjuårigt hyresavtal med Restaurangjouren

Uthyrning Corem har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Restaurangjouren i Sverige AB, avseende ett kyl- och fryslager om närmare 2 000 kvadratmeter samt cirka 1 100 kvadratmeter mark. Uthyrningen avser fastigheten Åby 1:197 i Jordbro, söder om Stockholm. Inflyttning beräknas ske i oktober 2023.


Rutger Arnhult.

Arnhults bolag M2 fyller på i Logistea

Bolag Corem-vd:n Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management har köpt aktier i Logistea för drygt 2,4 miljoner kronor, det framgår av Finansinspektionens insynsregister.


Rutger Arnhult, vd för Corem.

Arnhult fyller på mer i Corem

Bolag Corems vd fortsätta att öka sitt innehav i bolaget och har köpt aktier för 11,3 miljoner kronor, det framgår av Finansinspektionens insynsregister.