Image

Bostäder planeras vid Tuletornen

Bygg/Arkitektur Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för ett markområde som är granne med landmärket Tuletornen och kyrkan centralt i Sundbyberg.


Regina Kevius ny exploateringschef i Sundbyberg

Bolag Det tidigare stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm blir ny chef för exploateringsenheten i Sundbybergs stad. Regina Kevius tillträder tjänsten 13 augusti.


Stena Fastigheter byggstartar i Bredäng

Bygg/Arkitektur Stena Fastigheter Stockholm bygger 154 studentlägenheter och 48 hyresrätter i Bredäng i södra Stockholm. I dag tas ett första symboliskt spadtag för projektet.


Så här kan den nya bussterminalen i Katarinaberget komma att se ut.

Ny bussterminal planeras i Katarinaberget

Stockholm På Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 september påbörjas planarbetet för den nya bussterminalen i Slussen. Detta är möjligt efter att Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö i juli 2014 träffade ett avtal om en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna.


Gamla Norrtulls sjukhus blir skola och kontor

Bygg/Arkitektur Nästa vecka väntas stadsbyggnadsnämnden anta en ny detaljplan för gamla Norrtulls sjukhus. Detaljplanen innebär att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas och att de kan användas för skolverksamhet och kontor.


Bytorget – nytt torg på Rinkebystråket

Bygg/Arkitektur Familjebostäder utlyste i våras en namntävling om det nya torget på Rinkebystråket – det vinnande förslaget blev Bytorget.


Drottningholmsvägen från Ekeröhållet med bussterminalfasaden nära gatan och
indragna bostadskvarter på det övre planet. Utformningen av sockelpartiet som innehåller bussterminal och handel är under bearbetning.

850 nya bostäder vid Brommaplan

Bygg/Arkitektur På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att ställa ut detaljplanen Grammet 1 på granskning. Förslaget innebär 850 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge precis vid Brommaplan. Förutom nya bostäder föreslås också handel och service i bottenvåningarna, kontor, en ny mindre galleria och överdäckning av bussterminalen.


Strukturplan från programmet med planområdesavgränsning för etappen markerad i rött.

70 nya studentbostäder till Älvsjö

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden förväntas besluta att starta planarbetet för 70 nya studentbostäder och ytterligare 400 lägenheter vid Armborstvägen intill Älvsjö centrum i stadsdelen Solberga.


Klocktornet i Hagastaden återuppstår

Bygg/Arkitektur Den gamla godsstationens klocktorn var en symbol för Norra stationsområdet och för platsens historia. Arbetet med att finna en ny plats för tornet i den framväxande stadsdelen Hagastaden har återupptagits och nu presenteras den plats där tornet kan återuppbyggas.


Så här blir Stockholm Continental

Bygg/Arkitektur Stockholm City får en ny mötesplats – Stockholm Continental – som ligger mittemot Stockholms Centralstation. Hotellet och entréerna till kollektivtrafiken öppnar 2016 då också bostäderna är inflyttningsklara. Alla pendlare kommer till den nya pendeltågsstationen 2017 då Citybanan öppnar. Se bilderna här.


Kontor omvandlas till 380 studentbostäder till Älvsjö

Bygg/Arkitektur På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen för 380 nya studentbostäder intill Huddingevägen strax sydväst om Älvsjömässan. Detaljplanen gör det möjligt att omvandla befintliga kontorsbyggnader till studentbostäder samt att bygga två nya bostadshus för studenter på fastigheten.


170 nya smålägenheter på Gärdet

Bygg/Arkitektur På torsdag i nästa vecka väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att starta planarbetet för 170 smålägenheter på Gärdet i Stockholm. Detaljplanen gör det möjligt att bygga om en befintlig kontorsfastighet på Tegeluddsvägen 70-80 till bostäder samt höja byggnaden med tre våningar. Lägenheterna planeras bli mellan 16 och 25 kvadratmeter stora.


Här kan Stockholms stad bygga 140 000 bostäder

Bostäder Tidigare i veckan presenterade finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) Bostadspotential i Stockholm, en utredning som visar var Stockholms stad kan bygga 140 000 bostäder fram till 2030.


Ny stadsbyggnadsdirektör i Stockholm

Karriär Stockholms stad rekryterar en ny stadsbyggnadsdirektör. Hon tillträder 1 april.


JM och Fastighets AB Sången ska bygga tre kvarter med bland annat 440 nya lägenheter i Liljeholmen-Årstadal.

440 nya bostäder i Årstadal

Bostäder Nu är det grönt ljus för JM och Fastighets AB Sången att bygga tre kvarter med bland annat 440 nya lägenheter i Liljeholmen-Årstadal. I befintliga hus byggs även en ny skola.


Marievik blir blandstad – AMF går vidare med holländsk arkitekt

Bygg/Arkitektur AMF och Stockholms stad har genomfört parallella arkitektuppdrag kring fastigheten Marievik 15 i Liljeholmen. Området ska förvandlas till en blandstad med kontor och cirka 500 lägenheter.


Station Stockholm byggstartad

Bygg/Arkitektur På fredagen inleddes bygget av Stockholms nya entré till kollektivtrafiken – Station Stockholm City. Regina Kevius fick i en symbolisk ceremoni tillsammans med Jernhusen, Strabag och Citybanan montera ihop hela byggnaden för att markera byggstarten.


I dag vid lunchtid byggstartas Station Stockholm City.

I dag byggstartas Station Stockholm City

Bygg/Arkitektur Vid lunchtid i dag startar bland andra stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius och Jernhusens vd Kerstin Gillbro byggnationen av Station Stockholm City.


2 500 nya bostäder i Bagarmossen

Bostäder I dag förväntas stadsbyggnadsnämnden i Stockholm fatta beslut om att gå vidare med 2 500 nya bostäder i Bagarmossen – Skarpnäck.


Planeringsstart för 640 lägenheter på Årstafältet

Bygg/Arkitektur Nu påbörjas planarbetet för den andra etappen på Årstafältets nordligaste del med 640 lägenheter. Sammanlagt planeras totalt 4 000 nya bostäder på Årstafältet.