Image

Peab säljer bostadsfastighet i Linköping

Transaktioner Peab säljer bostadsfastigheten Ishalkan 18 i Linköping till Slättö Förvaltning AB för cirka 120 miljoner kronor.


Peab säljer S:t Eriks

Bolag Peab har avyttrat samtliga sina aktier i S:t Eriks. Peab har sedan 2009 ägt cirka 45 procent av bolaget. S:t Eriks bildades genom sammanslagning av Peabs markbetongverksamhet och Nordform som ägdes av Segulah III L.P. Parterna har därefter gemensamt drivit det sammanslagna bolaget.


Stenvalvet köper för 250 miljoner

Transaktioner Stenvalvet – före detta Lönnbacken – köper fem fastigheter av Peab för 250 miljoner kronor.


Lagardère Unlimited tar över driften av Friends Arena

Uthyrning Den 1 januari tar Lagardère Unlimited över driften av Friends Arena i ett avtal som sträcker sig minst tio år fram i tiden.


Peab tappar kvarts miljard på Northland-konkurs

Ekonomi/Finansiering Efter beskedet att den pågående rekonstruktionen av Northland misslyckats och att ansökan om konkurs lämnas in, har Peab gjort en bedömning av konsekvenserna - finansnettot påverkas negativt med 261 miljoner kronor.


Peab bygger Kunskaps- och Kulturcentrum i Askersund

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Kunskaps- och Kulturcentrum, KKC, i Askersund. Beställare är Askersunds kommun och projektet genomförs som partneringentreprenad.


Oscar Properties gör bostäder av gammalt bageri

Transaktioner Oscar Properties köper ”Bageriet” på Kvarnholmen för 117 miljoner kronor.


HSB och Peab skapar 600 bostäder i Umeå

Bygg/Arkitektur HSB och Peab planerar för upp till 600 nya bostäder i Umeå. HSB och Peab äger marken ihop och Peab ska även vara entreprenör för HSB:s bostadsrättsföreningar i området. En av tre detaljplaner för området har vunnit laga kraft och utbyggnaden förväntas pågå under fem till åtta år.


Peab bygger i centrala Växjö

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga 81 bostadsrättslägenheter, kommersiella affärsytor samt ett garage i centrala Växjö. Beställare är HSB Sydost och kontraktssumman uppgår till cirka 123 miljoner kronor.


Två nya företag till Lyckholms

Uthyrning IT-bolagen Advance och Apper har tecknat kontrakt för sammanlagt drygt 2 000 kvadratmeter i Centurägda Lyckholms i Göteborg. A-huset är nu uthyrt till 70 procent. Byggnationen av B-huset, om 4 000 kvadratmeter inleds 1 december.


Peab får uppdrag i Skara

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att planera, projektera och bygga en ny skola i Skara kommun. Beställare är Skara kommun och kontraktssumman uppgår till cirka 220 miljoner kronor.


Peab bygger Aquarena i Järfälla

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Aquarena, en ny sim- och sportanläggning i Jakobsberg, Järfälla. Beställare är Järfälla Badholding och kontraktssumman uppgår till cirka 190 miljoner kronor.


Peabs Olympia-order växer

Bygg/Arkitektur Nu har parterna tecknat avtal om Peabs uppdrag att bygga om och till fotbollsarenan Olympia i Helsingborg. I juni 2013 bedömdes kontraktssumman till 230 miljoner kronor. Nu blir den hela 324 miljoner kronor. Beställare är Kärnfastigheter i Helsingborg.


Peab får renoveringsuppdrag av Helsingborgshem

Bygg/Arkitektur Helsingborgshem låter rusta upp fyra niovåningshus om totalt 264 lägenheter i Närlunda, Helsingborg. Peab har fått uppdraget och kontraktssumman uppgår till cirka 140 miljoner kronor.


Peab bygger om skola i Borås

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga om och till Bodaskolan i Borås. Beställare är Borås stad och kontraktssumman uppgår till 109 miljoner kronor.


Peab introducerar nytt bokoncept i Uddevalla

Bostäder Efter nya hyres- och bostadsrätter i Folkets Park i Uddevalla står det nu klart att Peab fortsätter expandera stadsdelen med ett nytt bokoncept. Gårdshem är namnet på den villaliknande boendeformen. Sammanlagt kommer 30 bostadsrätter att byggas med planerad inflyttning under våren 2016.


Catena och Peab bygger en ny ternminal åt DHL Freight.

Catena och Peab bygger i Malmö

Uthyrning Catena och Peab investerar totalt 240 miljoner kronor via ett gemensamägt bolag i en ny terminalbyggnad för DHL Freight i Sunnanå, precis utanför Malmö.


Peab bygger bostäder i Västerås

Bygg/Arkitektur Peab har förvärvat mark för ytterligare 120 lägenheter av Arvid Svensson Fastigheter inom den nya stadsdelen Tegnérlunden i Västerås.


Heimstaden köper i Malmö

Transaktioner Heimstaden har köpt fastigheten Vidar 1 i Malmö.


Peab bygger nytt i Jönköping

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga nya bostadsrättslägenheter i Kålgården, Jönköping. Beställare är HSB Göta och kontraktssumman uppgår till 86 miljoner kronor.