Image

Partille Port nära förverkligande

Bygg/Arkitektur KF Fastigheter, Peab, Partillebo och Partille kommun skrev i går under ett exploateringsavtal kring nya Partille Port med 800 lägenheter och 30 000 kvadratmeter handel.