Image
Nordsten Development utvecklar i Nykvarn.

Nordsten Development utvecklar 96 000 kvadratmeter logistikmark i Nykvarn

Bygg/Arkitektur Fastighetsutvecklaren Nordsten Development har tecknat en avsiktsförklaring med Nykvarns kommun om att förvärva 96 000 kvadratmeter mark i anslutning till E20. Tomten är en del av ett helt nyexploaterat område, där Nykvarns kommun nu successivt kommer att avyttra mark. För området finns en färdig detaljplan.


SBB gör ytterligare en försäljning.

Nykvarn köper kommunhuset av SBB

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått avtal om att sälja en fastighet där kommunhuset och bostäderna intill i centrala Nykvarn ingår, till Nykvarns Kommun.


SBB säljer JV i Nykvarn

Transaktioner SBB och Fernholm & Gustafsson Förvaltning har genomfört en försäljning av en bostadsfastighet i Nykvarn med ett underliggande fastighetsvärde om 221 miljoner kronor.


Cernera tillträder i Nykvarn.

Cernera tillträder i Torslanda och Nykvarn

Transaktioner Tidigare i år meddelade Cernera nya förvärv av fastigheten Amhult 107:2 i Torslanda samt tre fastigheter i Nykvarn. Transaktionerna har slutförts under sommaren och Cernera har tillträtt fastigheterna.


Logicenters storsatsar i Nykvarn och köper mark av Veidekke.

Logicenters storsatsar i Nykvarn – köper mark av Veidekke

Transaktioner Logicenters fortsätter att växa i Storstockholm och nu står det klart att man förvärvat över 200 000 kvadratmeter mark i Nykvarn från Veidekke. Nykvarn ligger strax söder om huvudstaden och Logicenters initiala plan är att bygga en ny byggnation på 50 000 kvadratmeter.


I am Home säljer projekt i Nykvarn till SBB.

I am Home säljer projekt till SBB

Bostäder I am Home säljer ett projekt innefattande 178 nya hyresrätter till SBB som kommer att genomföra projektet. Lägenheterna uppförs i Bergtorp i Nykvarn.


Olof Landgren.

Trenum investerar i kooperativa hyresrätter i Nykvarn

Transaktioner Trenum köper ett projekt med kooperativa hyresrätter för unga i Nykvarn av det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoop, som i sin tur har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Trenum och blockförhyr 145 yteffektiva lägenheter. Affären bedöms uppgå till ett totalt värde om cirka en kvarts miljard kronor.


Ilija Batljans SBB bygger om kommunhuset i Nykvarn.

SBB startar ombyggnad av Nykvarns kommunhus

Bygg/Arkitektur SBB och Nykvarns kommun har tecknat ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus. Projektet byggstartas nu och Box Bygg är totalentreprenör.


Maths Carreman.

Catena säljer logistikmark i Nykvarn

Transaktioner Hyresgästen Söderenergi kommer att förvärva Catenas mark i Nykvarn.


Paraduomo bygger eget kontor i Nykvarn.

Paradoumo bygger eget kontor i Nykvarn

Bygg/Arkitektur Paradoumo fortsätter att expandera. Ett nytt kontor som rymmer både de egna medarbetarna och nya hyresgäster blir inflyttningklart Q1 2020. Det första spadtaget är redan taget för det nya kontoret i Nykvarn som präglas av hållbarhet, innovation och ett nordiskt intryck.


Jan-Erik Höjvall.

Amasten bygger Riki-lägenheter i Nykvarn och Sollentuna

Transaktioner Amasten köper projekt i Nykvarn och Sollentuna för att bygga sammanlagt 270 lägenheter.


Ilija Play

SBB:s detaljplan för 400 bostäder och omsorgsfastighet i Nykvarn lagakraftvunnen

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsbolaget har tillsammans med Nykvarns kommun arbetat fram en ny detaljplan för cirka 400 bostäder och en vård- och omsorgsfastighet. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och projektering av området startas omgående.


Ilija Batljan.

Tecknar 25-årigt avtal med SBB

Uthyrning SBB och Nykvarns kommun tecknar ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus.


SBB och Magnolia utvecklar i Stockholm

Bygg/Arkitektur SBB och Magnolia har inlett samarbete om utveckling av hyresrätter i Nykvarn samt handelsytor och hyresrätter i Västerhaninge.


Scheiwiller Svensson och Reflex utvecklar ny stadskärna i Nykvarn

Bygg/Arkitektur Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Reflex arkitekter i uppdrag att utveckla Nykvarns nya centrum.


RO-Gruppen bygger åt FB Bostad

Bygg/Arkitektur Inom kort inleds bygget av BRF Rimsjöhöjden, ett helt nytt bostadsområde i Nykvarn som RO-Gruppen ska bygga åt FB Bostad.


FB Bostad byggstartar i Nykvarn

Bostäder Strax söder om Nykvarns centrum utvecklar FB Bostad radhus.


Nykvarns nya centrum.

Pusslet läggs för Nykvarns nya centrum

Bygg/Arkitektur Nu startar byggnationen av Nykvarns nya centrum. Totalt ska över 300 bostäder byggas samt kommersiella lokaler innehållande handel, kontor och offentlig service.


SPG köper Nykvarns Centrum

Transaktioner SPG Bostad, del av Scandinavian Property Group (SPG), köper Nykvarns Centrum för utveckling av handel, kontor, vård och bostäder. Första byggstart beräknas till årsskiftet. Säljare är Sörmlandsporten. Projektvolymen uppgår till cirka en miljard kronor.


Stendörren köper i Nykvarn

Transaktioner Nykvarnsbostäder har sålt fastigheterna Grytan 6 och Tillbringaren 2 till Sörmlandsporten/Stendörren.