Image

GE och NR Nordic & Russia säljer sista i Ica-portföljen

Transaktioner 2003 köpte GE Capital Real Estate och NR Nordic & Russia (då London & Regional Properties) gemensamt en portfölj handelsfastigheter av Ica, kallad Kundvagnen. Nu har man sålt den sista av fastigheterna i portföljen. Köpeskillingen blev cirka 340 miljoner kronor.


Lindeborgs back to back-köp nu klart

Transaktioner I december meddelades att Kungsleden skulle köpa merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia för 4,4 miljarder kronor. Av de skulle Thomas Lindeborg, vd för London & Regional Properties som är storägare i NR Nordic & Russia, själv köpa fyra fastigheter för 840 miljoner kronor. Den affären är nu genomförd.


Kungsledens jätteaffär slutförd

Transaktioner Kungsleden slutför nu affären där man köper nästan hela NR Nordic & Russias svenska portfölj för 3,6 miljarder kronor.


NR Nordic & Russia säljer allt i Danmark

Transaktioner NR Nordic & Russia sålde nyligen sitt svenska bestånd till Kungsleden. Nu är också det danska beståndet sålt.