Image

Obos köper mark och bygger i Norrtälje

Bostäder Obos har förvärvat mark för att bygga 85 nya bostäder på Björnö i anslutning till centrala Norrtälje.


Obos bygger miljöcertifierade bostäder

Bostäder Obos etablerar genom dotterbolaget Myresjöhus en ny etapp av området Trollskogen i Västra Balingsnäs i Huddinge.


HD: Myresjöhus är skadeståndsskyldigt

Juridik Högsta Domstolen fastställde i våras att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion. HD har nu också fastställt att Myresjöhus är skadeståndsskyldigt i den vägledande domen.


HD: Enstegstätade fasader felkonstruerade

Juridik Nu har Högsta Domstolen i en dom mot Myresjöhus konstaterat att de enstegstätade fasaderna i villor var en felkonstruktion.
HD har dock ännu inte tagit ställning i ansvarsfrågan.


Linköpingsbo flyttas fram ett år

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsexpot Linköpingsbo flyttas fram ett år, till 2017.


Första byggherrarna för Vallastaden klara

Bygg/Arkitektur Åtta byggherrar är nu klara för den nya stadsdelen Vallastaden, som ska ligga vid Campus Valla i Linköping.


Myresjöhus köper
tre fastigheter i Helsingborg

Transaktioner Myresjöhus dotterbolag Myresjö Mark AB köper i en bolagsaffär tre fastigheter i Filborna-området i östra Helsingborg.