Image

Obos förvärvar mark i Tullinge

Transaktioner Obos Sverige har förvärvat mark för bostadsbyggnation i området Riksten i Tullinge i södra Stockholm.


Obos köper mark och bygger i Norrtälje

Bostäder Obos har förvärvat mark för att bygga 85 nya bostäder på Björnö i anslutning till centrala Norrtälje.