Image
Noranda Lane Titania.

Titania säljer i Malibu för 143 miljoner kronor

Transaktioner Titania har via dotterbolag sålt företagets fastighet på 3605 Noranda lane, Malibu, 90265 CA i USA för 14,1 miljoner USD (motsvarande drygt 143 miljoner kronor med snittvalutakurs på 10,16 SEK per USD per 25 juli 2022). Fastigheten omfattar 20 315 kvadratmeter markyta och är bestyckad med ett enfamiljshus om 501 kvadratmeter. Huset är inte helt färdigbyggt utan köparen övertar fastighet med byggnad i befintlig färdigställandegrad och bekostar själv resterande kostnader till färdigställande. Köparen är en privatperson. Tillträdet skedde den 25 juli 2022 (USA-tid, Pacific Standard Time) och köpeskillingen är erlagd tillfullo.