Image
Till vänster syns en tidig visionsskiss över Wallenstams planerade nybyggnation i Årstaberg. Till höger Magdalena Andersson, partiordförande Socialdemokraterna, och Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, när de invigde byggnationen under fredagen.

Wallenstam byggstartar 400 lägenheter i Årstaberg

Bygg/Arkitektur Under fredagen invigde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, byggnationen för drygt 400 nya lägenheter i Årstaberg.


Rysarval – högerblocket leder med ett mandat

Bolag Det är fortfarande oklart vilket block som kommer att ta hem segern i riksdagsvalet. Med närmare 95 procent av rösterna räknade leder dock högersidan med ett mandat, det rapporterar SVT. De skriver samtidigt att det skiljer 47 000 röster mellan blocken. Slutligt valresultat kan komma på onsdag.


Per Bolund.

Fem miljarder avsatta till sänka lokalhyror i regeringens krispaket

Sverige Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Bland åtgärderna finns fem miljarder kronor avsatta för tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.


"Kan säkert finnas en del synpunkter från fastighetsbolag"

Sverige Regeringen överlämnar en remiss till Lagrådet med förslag som ska motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ökad neutralitet i skattesystemet genom breddade skattebaser. Förslaget innebär att bolagsskatten sänks till 20,6 procent och att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs.


Ingen höjd skatt till höstbudgeten

Juridik Skattesmällen mot fastighetsbolagen skjuts med största sannolikhet på framtiden. Regeringen tänker inte ha med förslaget i höstens budget.


Stråth ska utveckla hyressättningssystemet

Bostäder I dag beslutade regeringen att ge Claes Stråth i uppdrag, att som förhandlingsledare, identifiera eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.


Statsministern bjuder in till samtal om bostadsbristen

Bygg/Arkitektur I ljuset av den ständigt ökande bostadsbristen i Sverige vill regeringen nå breda överenskommelser för att få fart på byggandet. Statsminister Stefan Löfvén presenterar, tillsammans med Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan nya förslag.

Handelskammaren: Tillsätt bokriskommission

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare vill att det tillsätts en nationell bokriskommission med Assar Lindbeck som ledare.

Lennebo: ”Småduttande räcker inte”

Bygg/Arkitektur Fastighetsägarna menar att fokus när det gäller bostadspolitiken bör ligga på övergripande strukturreformer och inte på diskussioner kring områden man redan är överens om.


Regeringen ser över paketeringsreglerna

Juridik Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över bland annat paketeringsreglerna för fastigheter. Syftet är att minska möjligheterna till skatteplanering.


Finansministern skrotar Företagsskattekommitténs förslag

Sverige Finansminister Magdalena Andersson (S) menar, på DI Debatt, att Företagsskattekommitténs förslag måste göras om. Ett nytt förslag, menar hon, kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.


Västerbottens landshövding leder nationellt råd för ökat träbyggande

Bygg/Arkitektur I morgon samlas Sveriges Trästadsråd till ett första, konstituerande möte. Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, håller i ordförandeklubban.